You are here

Изградња ауто-пута/брзе саобраћајнице Рума–Шабац-Лозница

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Изградња ауто-пута/брзе саобраћајнице Рума–Шабац-Лозница

Инвеститор: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, "Коридори Србије" а. д.

Извођач: 

Azvirt

Надзор: 

привремено вршење надзора "Коридори Србије" а. д.

Пројектант: 

„Институт за путеве” испред групе понуђача („ИАУС” и „Машинопројект”)

Значај пројекта: 

Изградњом ове саобраћајнице повезује се коридор Х са коридорoм IV преко државних путева IБ реда 12 и 21 (на делу румунска граница – Зрењанин - Е-75 - Нови Сад – Рума - Е-70).

Статус пројекта: 

Идејни пројекат за мост на реци Сави код Шапца је усвојен од стране ревизионе комисије. Након преговора је закључен Комерцијални уговор са азербејџанском компанијом "Азвирт". Издата је грђевинска дозвола за припремне радове, који су отпочели 5. децембра 2019. године.

Вредност инвестиције: 

467.500.000 евра

Почетак пројекта: 

5. 12. 2019. године

Завршетак пројекта: 

2023. године

Извор финансирања: 

зајам страних банака и буџет Републике Србије

Опис пројекта: 

Укупна дужина ауто-пута/брзе саобраћајнице износи око 80 км и састоји се од три деонице: деоница ауто-пута Рума–Шабац у дужини од око 22 км, мост преко реке Саве (са прилазним конструкцијама) у дужини од 2,7 км и деоница Шабац–Лозница која ће бити изграђена у профилу брзе саобраћајнице у дужини од 55 км.