You are here

Изградња београдске обилазнице на ауто-путу Е-70/Е-75, Сектор Ц, деоница: Бубањ поток – Винча – Панчево

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Изградња београдске обилазнице на ауто-путу Е-70/Е-75, Сектор Ц, деоница: Бубањ поток – Винча – Панчево

Инвеститор: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ЈП „Путеви Србије“, „Инфраструктура Железнице Србије“ а. д.

Извођач: 

У току су преговори са компанијама Power China (Sinohydro) и Azvirt за потписивање Комерцијалног уговора за наставак израде техничке документације и извођење радова.

Надзор: 

Услуге стручног надзора биће уговорене након закључења комерцијалног уговора за извођење радова.

Пројектант: 

Саобраћајни институт ЦИП, Београд

Значај пројекта: 

Пројекат изградње обилазнице око Београда је значајан у целини због растерећења градског центра од транзитног саобраћаја. Пројектом се спајају постојећи и нови ауто-путеви, односно међународни коридори који воде из/ка Београду.

Статус пројекта: 

Од планске и техничке документације, усвојени су претходна студија оправданости и генерални пројекат, планови детаљне регулације на територији Београда и Панчева, идејни пројекат аутопутске обилазнице и идејни пројекат железничке обилазнице. Идејни пројекат моста на реци Дунав код Винче усвојен је од стране Ревизионе комисије 24. јуна 2019. године. У току су преговори са компанијама Power China (Sinohydro) и Azvirt за потписивање Комерцијалног уговора за наставак израде техничке документације и изградњу за Сектор Ц.

Вредност инвестиције: 

прилиминарна процена око 500 милиона евра

Почетак пројекта: 

2020. године

Извор финансирања: 

буџет Републике Србије и инострана задуживања

Опис пројекта: 

Пројекат представља завршетак обилазнице око Београда. Дужина деонице је 31 km у пуном профилу ауто-пута од насеља Бубањ поток до Панчева, укључујући и комбиновани друмско-железнички мост преко Дунава (између насеља Винча на десној, и насеља Старчево на левој обали).