You are here

Изградња колектора за прикупљање отпадних вода у Врању

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Изградња колектора за прикупљање отпадних вода у Врању

Инвеститор: 

ЈП ''Водовод'' Врање

Финансијер: 

МГСИ – Република Србија, KfW

Извођач: 

Конзорцијум МПП Јединство – Veolia – Millennium Team

Значај пројекта: 

Циљ програма је обезбеђивање и унапређење одвођења и пречишћавања отпадних вода. Како би се побољшало опште стање животне средине, планира се рехабилитација постојеће канализационе мреже и изградња нове. По завршетку програма сва отпадна вода испуштаће се у канализациони систем, а онда доводити на постројење за пречишћавање отпадних вода, где ће се третирати и даље као пречишћена испуштати у реципијент – водотокове. Списак уговорених деоница: Колектор Врањска Бања, Улица партизански пут. Улица пржарска, улице Краља Милана и Пољаничка, Улица Боре Станковића – фекална канализација, Улица Боре Станковића – атмосферска канализација.

 

 

 

Безбедност и здравље на раду

Током посете нису уочене неправилности у погледу безбедности и здравља на раду.

Ровови се одмах затрпавају а на крају радног дана ровови који нису затрпани, осигуравају се и обележавају транспарентном оградом.

 

 

Планиране активности

У календарској недељи број 34 извођач планира да настави радове на изградњи колектора Врањска Бања, Партизански пут и почне са изгрдњом колектора у улици Краља Милана и Пољаничка.

 

Извођач врши  завршне припреме за асфалтирање деоница колектора у Врањској Бањи.

 

Данас је планиран почетак асфалтирања на делу трасе колектора Врањска Бања.

 

Извођач врши припреме за почетак радова на изградњи колектора у улицама Пржарска, Краља Милана и Пољаничка.

Извођач врши обележавање трасе колектора у поменутим улицама.

Потребно је да извођач организује излазак представника ЕПС-а и Телекома и  да они обележе на траси положај њихових инсталација.

Са сечењем асфалта и ископима према изјави извођача почеће се 19.8.2019. г.

 

 

Вредност инвестиције: 

2.445.696,15 €

Почетак пројекта: 

21. јун 2018.    

Завршетак пројекта: 

14. 9. 2019.

Степен физичке реализације: 

Списак уговорених деоница и статус изведених деоница на дан 2510. 2019.:

 

Ред. бр.

[-]

Деоница

[-]

Уговорена дужина [m]

Изведена дужина

18.10.2019

[m]

Изведена дужина

25.10.2019

[m]

Статус

[-]

1

Колектор Врањска Бања

7.800,00

7771

7771

Радови у току

2

Улица Партизански пут

1,539,00

1522

1522

Радови у току

3

Улица Пржарска

341,00

/

/

Деоница није активна

4

Улице Краља Милана и Пољаничка

406,00

168

168

Радови у току

5

Улица Боре Станковића – фекална канализација

823,00

/

/

Деоница није активна

6

Улица Боре Станковића – атмосферска канализација

818,37

/

/

Деоница није активна

Укупно

11.727,37

9461

9461

Укупно изведено 80,67 %

 

У периоду од 18. 10. 2019 до 25. 10. 2019, извођач није изводио радове на полагању цевовода за изградњу колектора већ је изводио радове на изради кућних прикључака на колектору Партизански пут.

 

 

Ред. бр.

Ставка

Активност / Коментар

Од

Датум

1

Активности на градилиштима

Дана 25. 10. 2019. извођач је имао активности на следећем градилиштима:

Колектор Партизански пут – изградња гравитационог цевовода

– 2 екипе

Изводе се радови на изради кућних прикључака.

 

 

 

 

2

Безбедност и здравље на раду

Током посете нису уочене неправилности у погледу безбедности и здравља на раду.

Ровови се одмах затрпавају а на крају радног дана ровови који нису затрпани, осигуравају се и обележавају транспарентном оградом.

 

Извођач

 

3

Планиране активности

У календарској недељи број 44 извођач планира да настави радове на изради кућних прикључака на колектору Партизански пут и припреми тампона на површинама планираним за асфалтирање.

Извођач

 

4

Извођач ради на изради  кућних прикључака и нивелисању бетонских прстенова изнад шахтова на колектору Партизански пут.

Извођач

 

5

Извођач је извршио обележавање трасе и положаја шахтова на будућем колектору у делу улице Бора Станковић.

Извођач

 

6

Закључак

Извођач има тренутно две екипе које су ангажоване на радовима за изградњу колектора   Партизански пут.

Консултант ће наставити да прати активности извођача.