You are here

Изградња моста преко реке Дрине, Љубовија–Братунац, са приступним саобраћајницама и заједничким граничним прелазом

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Изградња моста преко реке Дрине, Љубовија–Братунац, са приступним саобраћајницама и заједничким граничним прелазом

Инвеститор: 

Република Србија

Босна и Херцеговина

Република Српска 

Извођач: 

„МБА – Ратко Митровић нискоградња“ д.о.о. из Београда

Надзор: 

„Саобраћајни институт ЦИП“ д.о.о. из Београда

Пројектант: 

„Саобраћајни институт ЦИП“ доо из Београда

 

Техничка контрола: 

„Eurogardi group“ doo из Новог Сада и

„Алпе саобраћај“ доо из Београда 

Значај пројекта: 

Циљ реализације овог пројекта је остварење нове везе на путном правцу Љубовија–Братунац, ради побољшања саобраћајних капацитета и нивоа услуга. У оквиру Прекограничног програма 2007–2013. година, а којим је дефинисана могућност Прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина, дате су могућности даље сарадње двеју држава, међу којима су и унапређење сарадње између јавних (локалних и регионалних) актера приликом креирања заједничке политике планирања развоја саобраћаја, унапређење граничних прелаза како би се повећао обим саобраћаја преко границе и економска сарадња, те реконструкција путева и унапређење инфраструктуре. Реализацијом овог пројекта побољшала би се путна инфраструктура и економска сарадња тих пограничних подручја, јер би се омогућило даље инвестирање у привреду и туризам у том крају. Очекују се покретање нових инвестиционих програма и пројеката са обе стране Дрине, чиме би се омогућио бољи привредни развој средњег Подриња.

Статус пројекта: 

Пројекат у делу који финансира Република Србија има следећи статус:

 

Изградња моста је завршена у септембру 2017. године и употребна дозвола је издата у јулу 2018. године.

У децембру 2018. године Министарство је предало ЈП „Путеви Србије“ објекат мост на реци Дрини и прилазну саобраћајницу на српској страни, на коришћење и одржавање.

Управа за индиректно опорезивање БиХ расписала је јавну набавку за избор извођача радова за објекте заједничког граничног прелаза на територији општине Братунац дана 11. 1. 2019. године.

Вредност инвестиције: 

Укупна вредност инвестиције је процењена на око 13 милиона евра.

Република Србија је у изградњу уложила 683.000.000 РСД

Почетак пројекта: 

20. октобар 2015. године

Завршетак пројекта: 

20. септембар 2017. године

Извор финансирања: 

Буџет Републике Србије