You are here

Изградња новог торња и анекса зграде контроле летења на Аеродрому "Никола Тесла"

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо

Назив пројекта: 

Изградња новог торња и анекса зграде контроле летења на Аеродрому "Никола Тесла"

Инвеститор: 

SMATSA доо

Извођач: 

Eнергопројект високоградња А.Д. Београд - носилац посла, Енергопројект опрема А.Д. Београд (члaн групe пoнуђaчa), и EMPEX д.о.о. Београд (члaн групe пoнуђaчa)

Надзор: 

Машинопројект КОПРИНГ а.д. Београд – носилац посла, GEOURB GROUP DOO BEOGRAD, (члaн групe пoнуђaчa) и МАРИЈА ОСТОЈИЋ ПР БАШТА БИРО, (члaн групe пoнуђaчa)

Пројектант: 

Енергопројект Индустрија а.д. Београд - носилац посла, CЕPТING DОО BЕОGRАD (члaн групe пoнуђaчa) и ABA-GEODETSKA KUĆA DOO BEOGRAD (члaн групe пoнуђaчa)

Значај пројекта: 

Обезбеђење додатног простора за потребе инсталације симулатора и АТМ тест-система већег капацитета за потребе ЦКЛ Београд и обезбеђење простора за имплементацију унапређених система за потребе АКЛ Београд у условима претпостављеног повећања саобраћаја.

Статус пројекта: 

У току је припрема документације неопходне за увођење извођача у посао, отварањем грађевинског дневника

Вредност инвестиције: 

17.443.869,57 ЕУР

Почетак пројекта: 

фебруар 2020. године

Завршетак пројекта: 

август 2021. године

Извор финансирања: 

ЕИБ - Европска инвестициона банка

Опис пројекта: 

Изградња анекса зграде постојећег Центра контроле летења и изградња торња као јединствене структуре у грађевинском и технолошком смислу, у складу са савременим грађевинским стандардима и према оперативним захтевима контроле летења

Степен физичке реализације: 

0%

Степен финансијске реализације: 

0%