You are here

Изградња првог интермодалног терминала у Београду (Батајници)

Носилац пројекта: 

Влада Републике Србије/Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Град Београд - Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

Назив пројекта: 

Изградња првог интермодалног терминала у Београду (Батајници)

Инвеститор: 

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

 

Финансијер: 

ЕУ/ИПА 2015/Министарство финансија/Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Извођач: 

STRABAG d.o.o. Србија  / STRABAG AG Аустрија

Надзор: 

EPTISA

Пројектант: 

Конзорцијум Egis International/City net

Значај пројекта: 

Изградњом интермодалног терминала у Београду подстиче се развој савременог комбинованог транспорта кроз повећање учешћа железнице и стварањем партнерског односа са друмским транспортoм. На тај начин ће железница постати конкурентнија на тржишту, истовремено пратећи све будуће тенденције у транспорту коришћењем савремених технологија.

Статус пројекта: 

У току је извођење радова.

 

Физичка реализација на дан 15.05.2021. године: 5,70%
Финансијска реализација на дан 15.05.2021. године: 15,65%
 

Вредност инвестиције: 

15,54 милиона евра

Почетак пројекта: 

Радови су почели у септембру 2020. године

 

Завршетак пројекта: 

Рок за завршетак радова је 18 месеци од почетка радова (први квартал 2022. године)

Извор финансирања: 

Спровођење овог пројекат је предвиђено кроз реализацију ИПА 2015 (укупне вредности 15,5 милиона евра), док ће се набавка опреме и техничка помоћ оператеру (укупне вредности 2,9 милиона евра) финансирати из буџета Републике Србије.

Уговор о надзору над пројектом, потписан 26. августа 2019. године са компанијом EPTISA, укупне вредности 675.100 евра

Уговор за изградњу интермодалног терминала (FIDIC Yellow Book – израда пројектне документације и извођење радова), потписан 14. октобра 2019. године са компанијом STRABAG, укупне вредности 14.469.299,75 евра

Опис пројекта: 

Пројекат обухвата радове, надзор над изградњом, набавку опреме и техничку помоћ терминалнском оператеру.  Радови обухватају изградњу приступних друмских и железничких саобраћајница, површина за складиштење и маневрисање и административног објекта са паркингом за теретна возила.