You are here

Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизелмоторних возова (руски кредит)

Носилац пројекта: 

Влада Републике Србије/Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

„Инфраструктура железнице Србијеˮ а. д. и „Србија возˮ

Назив пројекта: 

Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизелмоторних возова (руски кредит)

Инвеститор: 

„Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д, а за набавку возова „Србија Воз“ а.д.

Финансијер: 

Кредит Руске Федерације (85% од укупне вредности пројекта) и учешће Републике Србије (15% од укупне вредности пројекта)

 

Извођач: 

RZD International и Метровагонмаш - испоручилац дизелмоторних возова

Надзор: 

Project Biro Utiber d.o.o. (водећи члан групе понуђача)

 
 
Пројектант: 

Саобраћајни институт ЦИП

Значај пројекта: 

Компонента 1 - Пројекат изградње другог колосека пруге Београд Центар – Панчево Главна је од изузетног значаја за будући развој и напредак железничког саобраћаја, с обзиром да је реч о прузи која директно повезује Србију и Румунију и као таква представља важан део железничке мреже Србије. 

 

Компонента 2 - Реконструкција деоница на Коридору X је значајна за несметано и безбедно одвијање железничког саобраћаја на територији Републике Србије, с обзиром на то да је овај коридор кључни транзитни правац кроз Србију.

 

Компонента 3 - Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Стара Пазова – Нови Сад је од стратешког значаја, с обзиром на то да представља део основне саобраћајне трасверзале Републике Србије и као такав је део трасе будуће брзе пруге која ће повезати Београд и Будимпешту.  

 

Компонента 4 - Пројекат реконструкције деонице пруге Ресник–Ваљево је од великог значаја, с обзиром да се ради о деоници пруге Београд (Ресник) – Врбница – државна граница са Црном Гором, која представља директну везу између Србије и Црне Горе и као таква је од кључног значаја за функционисање железничког саобраћаја у региону.

 

Компонента 5 - Поред реконструкције и модернизације деоница пруга, за ефикасно и безбедно функционисање железничког саобраћаја неопходна су и модерна возна средства. Стога је пројекат набавке дизелмоторних гарнитура веома важан како би се по реконструисаним и модернизованим пругама кретала савремено опремљена возила која задовољавају све потребне стандарде.

Статус пројекта: 

Компонента 1 - Изградња другог колосека и пруге Београд Центар – Панчево Главна (изградња објекта - други колосек на деоници Панчево мост – Панчево Главна (дужине 14,9 km) у оквиру пруге Београд Центар – Панчево Главна – Вршац – државна граница са Румунијом)

Пројекат је завршен.

 

Компонента 2 - Реконструкција 6 деоница на Коридору 10 (за објекат „Реконструкција инфраструктурних објеката железнице Републике Србије у укупној дужини од 112,2 km у оквиру развоја Европског саобраћајног Kоридора 10”). Анекс 2 је подељен на два дела, и то:

  • Анекс 2.1 - три северне деонице (три северне деонице су: Голубинци–Рума (17,9 km), Сопот Космајски - Ковачевац (18,4 km) и Мала Крсна - Велика Плана (29,4 km))
  • Анекс 2.2 - три јужне деонице (три јужне деонице су: Врањска Бања – Ристовац (17,7 km), Бујановац-Букаревац (13,8 km) и Винарце-Ђорђево (15 km))
  • Пројекат је завршен.

 

Компонента 3 - Реконструкција и модернизацију деонице Стара Пазова - Нови Сад који је подељен на двa дела и то:

 

Анекс 3.1. Радови на изградњи тунела и вијадукта („Изградња вијадукта у km 59+159,40 и тунела „Чортановци” на деоници Стара Пазова - Нови Сад, у оквиру реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне железничке пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – државна граница са Мађарском”)

 

  • Проценат физичке реализације на дан 21.05.2021. године: 98,67%,
  • Проценат финансијске реализације на дан 21.05.2021. године: 98,86%.

 

ТУНЕЛ „ЧОРТАНОВЦИ“: Тунел чине 2 одвојене тунелске цеви, свака са по једним колосеком, укупне дужине 2.242 m. Десна тунелска цев дуга 1.086 m, пробијена је 03. априла 2020. године, а лева тунелска цев дуга 1.156 m пробијена је 05. јуна 2020. године. Завршени су радови на изградњи све три фазе примарне конструкције тунела. Завршени су радови на изградњи секундарне конструкције. Завршени су радови на изградњи горњег строја.

 

ВИЈАДУКТ: Вијадукт је дужине око 3 km и носиће га 59 стубова, од којих је највиши 28 m. Вијадукт је лоциран непосредно уз десну обалу Дунава и састоји се из две конструкције. Почетак вијадукта повезан је са галеријом за излаз из тунела. Остала конструкција вијадукта подељена је на пет сегмената. У потпуности су завршени радови на изградњи свих 59 носећих стубова. Завршени су радови на изградњи свих темеља, стубова и главних носача конструкције вијадукта.

 

Анекс 3.2. Радови на изградњи отворене пруге на деоници Стара Пазова - Нови Сад, у оквиру реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне железничке пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – државна граница са Мађарском (дужине 36,2 km)

 

  • Проценат физичке реализације на дан 21.05.2021. године: 82,56%
  • Проценат финансијске реализације на дан 21.05.2021. године: 85,17%.

 

До сада на отвореној прузи између Старе Пазове и Новог Сада изграђенo је свих 40,5 km пруге за велике брзине, а од те укупне дужине изграђене пруге 34,1 km је отворена пруга (леви и десни колосек заједно) на деоници од Старе Пазове до Бешке, као и 5,4 km станичних колосека у станици Инђија.

   

Компонента 4 - Реконструкција пруге на деоници Ресник – Ваљево у оквиру железничке магистралне пруге Београд (Ресник) – Врбница – државна граница са Црном Гором

 

Пројекат је завршен.

 

Компонента 5 - Испорука дизелмоторних возила

 

Пројекат је завршен.

 

Вредност инвестиције: 

Компонента 1: 89.946.473,58 долара (пројектовање и радови)

 

Компонента 2: за Анекс 2.1 - 48.712.237,12 долара (појектовање и радови)

                          за Анекс 2.2 - 37.132.967,79 долара (пројектовање и радови)

 

Компонента 3:  за Анекс 3.1 – 337.600.000,00 долара

                           за Анекс 3.2 – 255,627,932.73 долара

 

Компонента 4: 72.153.306,02 долара (радови)

 

Компонента 5: 100.000.000,00 долара (набавка дизелмоторних возова, главних компоненти и резервних делова)

Почетак пројекта: 

Компонента 1: 19. септембар 2017. године

 

Компонента 2:

за Анекс 2.1 - 19. фебруар 2015. године

за Анекс 2.2 - 18. април 2016. године

 

Компонента 3:

за Анекс 3.1 - 19. септембар 2017. године

за Анекс 3.2 - 16. март 2018. године

 

Компонента 4: 6. јул 2016. године

 

Компонента 5: децембар 2015. године

 

Завршетак пројекта: 

Компонента 1: 25. фебруар 2017. године

 

Компонента 2:

за Анекс 2.1 - 18. мај 2016. године

за Анекс 2.2 -  4. мај 2017. године

 

Компонента 3:

за Анекс 3.1 - крај 2021. године

за Анекс 3.2 - крај 2021. године

 

Компонента 4: 14. новембар 2017. године

 

Компонента 5: децембар 2017. године

 

Извор финансирања: 

Кредит Руске Федерације (85% од укупне вредности пројекта) и учешће Републике Србије (15% од укупне вредности пројекта)

Опис пројекта: 

Компонента 1: Овим пројектом је реализована изградња другог колосека од Панчевачког моста до станице Панчево Главна, дужине 14,9 km, као и изградња и реконструкција капацитета постојећих колосека и инфраструктуре у службеним местима Крњача, Овча, Панчевачки мост, Себеш и Крњача мост, као и изградња новог моста на Тамишу у дужини од 241.90 m и нових мањих мостова и инжењерских конструкција.

 

Компонента 2: Овај пројекат обухвата извођење радова на рехабилитацији железничке инфраструктуре.

 

Компонента 3: за Анекс 3.1 - Пројекат обухвата изградњу тунела који се састоји од две тунелске цеви дужине око 2 x 1,2 km и вијадукта (дужине око 3 km) који ће по завршетку бити део брзе пруге Београд–Будимпешта.

за Анекс 3.2 - Пројекат обухвата реконструкцију постојећег колосека једноколосечне пруге и изградњу другог колосека пруге, дужине 36.2 км, за мешовити путнички и теретни саобраћај и брзину до 200 km/h на прузи Београд-Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија).

 

Компонента 4: Пројекат обухвата извођење радова, пружање услуга и испоруку материјала и опреме за објекат „Реконструкције главном оправком железничке пруге Ресник (излаз) до Ваљево (улаз)” дужине 77,625 km у оквиру железничке магистрале (Београд) Ресник – Врбница - граница са Црном Гором.

 

Компонента 5: Овим анексом предвиђена је испорука дизелмоторних возова, главних компоненти и резервних делова. Испоручени су свих 27 дизелмоторних возова, главне компоненте и резервни делови, а  испоручилац је била фирма „Метровагонмаш” из Русије.