RSS

You are here

Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизелмоторних возова (руски кредит)

Носилац пројекта: 

Влада Републике Србије/Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

„Инфраструктура железнице Србијеˮ а. д. и „Србија возˮ

Назив пројекта: 

Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизелмоторних возова (руски кредит)

Инвеститор: 

„Инфраструктура железнице Србијеˮ а. д.

Финансијер: 

Кредит Руске Федерације (85% од укупне вредности пројекта) и учешће Републике Србије (15% од укупне вредности пројекта)

 

Извођач: 

RZD International и Метровагонмаш - испоручилац дизелмоторних возова

Надзор: 

Стручна комисија „Инфраструктура железнице Србијеˮ а. д. и у току су активности на избору екстерног надзора

Пројектант: 

Саобраћајни институт ЦИП

Значај пројекта: 

Компонента 1 - Пројекат изградње другог колосека пруге Београд Центар – Панчево Главна је од изузетног значаја за будући развој и напредак железничког саобраћаја, с обзиром да је реч о прузи која директно повезује Србију и Румунију и као таква представља важан део железничке мреже Србије. 

 

Компонента 2 - Реконструкција деоница на Коридору X је значајна за несметано и безбедно одвијање железничког саобраћаја на територији Републике Србије, с обзиром на то да је овај коридор кључни транзитни правац кроз Србију.

 

Компонента 3 - Пројекат реконструкције и модернизације деонице пруге Стара Пазова – Нови Сад је од стратешког значаја, с обзиром на то да представља део основне саобраћајне трасверзале Републике Србије и као такав је део трасе будуће брзе пруге која ће повезати Београд и Будимпешту.  

 

Компонента 4 - Пројекат реконструкције деонице пруге Ресник–Ваљево је од великог значаја, с обзиром да се ради о деоници пруге Београд (Ресник) – Врбница – државна граница са Црном Гором, која представља директну везу између Србије и Црне Горе и као таква је од кључног значаја за функционисање железничког саобраћаја у региону.

 

Компонента 5 - Поред реконструкције и модернизације деоница пруга, за ефикасно и безбедно функционисање железничког саобраћаја неопходна су и модерна возна средства. Стога је пројекат набавке дизелмоторних гарнитура веома важан како би се по реконструисаним и модернизованим пругама кретала савремено опремљена возила која задовољавају све потребне стандарде.

Статус пројекта: 

Компонента 1 - Изградња другог колосека и пруге Београд Центар – Панчево Главна (изградња објекта - други колосек на деоници Панчево мост – Панчево Главна (дужине 14,9 km) у оквиру пруге Београд Центар – Панчево Главна – Вршац – државна граница са Румунијом)

Пројекат је завршен.

 

Компонента 2 - Реконструкција 6 деоница на Коридору 10 (за објекат „Реконструкција инфраструктурних објеката железнице Републике Србије у укупној дужини од 112,2 km у оквиру развоја Европског саобраћајног Kоридора 10”). Анекс 2 је подељен на два дела, и то:

  • Анекс 2.1 - три северне деонице (три северне деонице су: Голубинци–Рума (17,9 km), Сопот Космајски - Ковачевац (18,4 km) и Мала Крсна - Велика Плана (29,4 km))
  • Анекс 2.2 - три јужне деонице (три јужне деонице су: Врањска Бања – Ристовац (17,7 km), Бујановац-Букаревац (13,8 km) и Винарце-Ђорђево (15 km))
  • Пројекат је завршен.

 

Компонента 3 - Реконструкција и модернизација деонице Стара Пазова - Нови Сад, који је подељен на двa дела, и то:

  • Анекс 3.1. Радови на изградњи тунела и вијадукта („Изградња вијадукта у km 59+159,40 и тунела Чортановци на деоници Стара Пазова - Нови Сад, у оквиру реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне железничке пруге Београд–Стара Пазова–Нови Сад–Суботица–државна граница са Мађарском).
  • Анекс 3.2. Радови на изградњи отворене пруге на деоници Стара Пазова - Нови Сад, у оквиру реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне железничке пруге Београд–Стара Пазова–Нови Сад–Суботица-државна граница са Мађарском (дужине 36,2 km)

 

за Анекс 3.1:

 

  • Проценат физичке реализације на дан 7. 2. 2020. године: 80,75%,
  • Проценат финансијске реализације на дан 7. 2. 2020. године: 83,63%.

  ТУНЕЛ ЧОРТАНОВЦИ:

Изводе се радови на изградњи I, II и III фазе примарне конструкције тунела и са улазне и са излазне стране на обе тунелске цеви укупне дужине око 2,4 km. Такође се изводе радови на изради секундарне конструкције у обе тунелске цеви и са улазне и са излазне стране тунела.

ВИЈАДУКТ:

Завршени су радови на изградњи свих темеља и стубова. У потпуности су израђени сви стубови. Изводе се радови на изградњи главних носача конструкције вијадукта. У току је извођење радова на изради распонских конструкција између стубних места. Завршени су радови на линији привременог електронапајања, од трафо-станице “Инђија 2“ до разводног постројења “Чортановци“.      

 

за Анекс 3.2. :

 

  • Проценат физичке реализације на дан 7. 2. 2020. године: 47,94%,
  • Проценат финансијске реализације на дан 7. 2. 2020. године: 55,75%.

У току су радови на деоници од Старе Пазове до Новог Сада. Радови се изводе на отвореној прузи, као и на неколико објеката.

 

Компонента 4 - Реконструкција пруге на деоници Ресник–Ваљево у оквиру железничке магистралне пруге Београд (Ресник) – Врбница – државна граница са Црном Гором

Пројекат је завршен.

 

Компонента 5 - Испорука дизелмоторних возила

Пројекат је завршен.

 

 

Вредност инвестиције: 

Компонента 1: 89.946.473,58 долара (пројектовање и радови)

 

Компонента 2: за Анекс 2.1 - 48.712.237,12 долара (појектовање и радови)

                          за Анекс 2.2 - 37.132.967,79 долара (пројектовање и радови)

 

Компонента 3:  за Анекс 3.1 – 337.600.000,00 долара (пројектовање и радови)

                           за Анекс 3.2 – 247.860.000,00 долара (пројектовање и радови)

 

Компонента 4: 72.153.306,02 долара (радови)

 

Компонента 5: 100.000.000,00 долара (набавка дизелмоторних возова, главних компоненти и резервних делова)

Почетак пројекта: 

Компонента 1: 19. септембар 2017. године

 

Компонента 2:

за Анекс 2.1 - 19. фебруар 2015. године

за Анекс 2.2 - 18. април 2016. године

 

Компонента 3:

за Анекс 3.1 - 19. септембар 2017. године

за Анекс 3.2 - 16. март 2018. године

 

Компонента 4: 6. јул 2016. године

 

Компонента 5: децембар 2015. године

 

Завршетак пројекта: 

Компонента 1: 25. фебруар 2017. године

 

Компонента 2:

за Анекс 2.1 - 18. мај 2016. године

за Анекс 2.2 -  4. мај 2017. године

 

Компонента 3:

за Анекс 3.1 - крај 2021. године

за Анекс 3.2 - крај 2021. године

 

Компонента 4: 14. новембар 2017. године

 

Компонента 5: децембар 2017. године

 

Извор финансирања: 

Кредит Руске Федерације (85% од укупне вредности пројекта) и учешће Републике Србије (15% од укупне вредности пројекта)

Опис пројекта: 

Компонента 1: Овим пројектом је реализована изградња другог колосека од Панчевачког моста до станице Панчево Главна, дужине 14,9 km, као и изградња и реконструкција капацитета постојећих колосека и инфраструктуре у службеним местима Крњача, Овча, Панчевачки мост, Себеш и Крњача мост, као и изградња новог моста на Тамишу у дужини од 241.90 m и нових мањих мостова и инжењерских конструкција.

 

Компонента 2: Овај пројекат обухвата извођење радова на рехабилитацији железничке инфраструктуре.

 

Компонента 3: за Анекс 3.1 - Пројекат обухвата изградњу тунела који се састоји од две тунелске цеви дужине око 2 x 1,2 km и вијадукта (дужине око 3 km) који ће по завршетку бити део брзе пруге Београд–Будимпешта.

за Анекс 3.2 - Пројекат обухвата реконструкцију постојећег колосека једноколосечне пруге и изградњу другог колосека пруге, дужине 36.2 км, за мешовити путнички и теретни саобраћај и брзину до 200 km/h на прузи Београд-Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија).

 

Компонента 4: Пројекат обухвата извођење радова, пружање услуга и испоруку материјала и опреме за објекат „Реконструкције главном оправком железничке пруге Ресник (излаз) до Ваљево (улаз)” дужине 77,625 km у оквиру железничке магистрале (Београд) Ресник – Врбница - граница са Црном Гором.

 

Компонента 5: Овим анексом предвиђена је испорука дизелмоторних возова, главних компоненти и резервних делова. Испоручени су свих 27 дизелмоторних возова, главне компоненте и резервни делови, а  испоручилац је била фирма „Метровагонмаш” из Русије.