You are here

ИЗГРАДЊА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ СОБОВИЦА – ЛУЖНИЦЕ – КРАК БАТОЧИНА

Носилац пројекта: 

 „Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д.

Назив пројекта: 

ИЗГРАДЊА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ СОБОВИЦА – ЛУЖНИЦЕ – КРАК БАТОЧИНА

Инвеститор: 

„Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д.

 

Надзор: 

још увек није одређен надзорни орган

Пројектант: 

„CESTRA“ у заједничкој понуди са „Објектив“ д.о.о.

Значај пројекта: 

Изградњом нове пруге даје се могућност бољег повезивања корисника у региону железницом новим прикључењем на пругу Лапово-Краљево. Изградњом нове железничке пруге у дужини од 15,17 km и 0,89 km индустријског колосека вршио би се транспорт путника, материјала, сировина и готовог производа-трамваја. Тиме би се додатно унапредио економски развој индустријске зоне, овог дела града и Републике Србије.

Статус пројекта: 

У току је израда техничке документације.

Вредност инвестиције: 

Процењена вредност инвестиције је око 39 милиона евра.

Почетак пројекта: 

трећи квартал 2021. године

Завршетак пројекта: 

трећи квартал 2022. године

Извор финансирања: 

Буџет Републике Србије

Опис пројекта: 

Пројектом је планирана изградња нове железничке пруге у дужини од 15,17 km и 0,89 km индустријског колосека вршио би се транспорт путника, материјала, сировина и готовог производа-трамваја.