You are here

ИЗГРАДЊА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ БЕОГРАД ЦЕНТАР – ПРОКОП - ФАЗА 2

Носилац пројекта: 

 „Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д.

 
Назив пројекта: 

ИЗГРАДЊА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ БЕОГРАД ЦЕНТАР – ПРОКОП - ФАЗА 2

Инвеститор: 

 „Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д.

Надзор: 

Стручна Комисија „Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д.

Пројектант: 

Са­о­бра­ћај­ни ин­сти­тут ЦИП

Значај пројекта: 

Изградњом железничке станице Београд Центар, главни град и Србија ће добити модерну железничку станицу, која ће много ефикасније моћи да прихвати већи број возова на домаћим и међународним линијама, а кроз Прокоп ће моћи да саобраћају локални, регионални и међународни путнички возови. Завршетак радова у Прокопу један је од најбитнијих предуслова за реализацију пројекта „Београд на води“. Измештање комплетног путничког саобраћаја из Савског амфитеатра у станицу Београд Центар у Прокопу, једна је од најбитнијих претпоставки реализације пројекта „Београд на води“.

Статус пројекта: 

Извођење радова је планирано кроз три етапе.

Прва етапа подразумева завршетак радова на плочи на коти 105. У току је извођење радова.

Друга етапа подразумева радове на објектима и постројењима испод коте 105. У току су активности на обезбеђивању финансијских средстава за реализацију ове етапе пројекта.

Трећа етапа подразумева радове на објектима и постројењима изнад коте 105. У току су припремне активности за почетак радова на реализацији ове етапе пројекта.

 

Вредност инвестиције: 

Прва етапа – 11.024.769,27 евра

Друга етапа – процењена вредност око 30.000.000,00 евра

Трећа етапа - процењена вредност око 70.000.000,00 евра (улагање стратешког партнера)

Почетак пројекта: 

Прва етапа – 11. мај 2020. године

Друга етапа – други квартал 2022. године

Трећа етапа – четврти квартал 2021. године

Завршетак пројекта: 

Прва етапа – децембар 2021. године

Друга етапа – четврти квартал 2023. године

Трећа етапа – први квартал 2023. године

Извор финансирања: 

Буџет Републике Србије/Кредит Светске банке/средства стратешког партнера

Опис пројекта: 

Овим пројектом обухваћени су радови на реконструкцији саобраћајних, грађевинских и електротехничких инфраструктурних капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици. Поред тога, планирани су и радови који су неопходни за заокруживање функционалне целине железничке станице Београд Центар у Прокопу, који укључују изградњу станичне зграде, саобраћајног и путничког прилаза са аутопута и ободних градских саобраћајница, као и пратеће инфраструктуре.