You are here

Модернизација и рационализација NDB уређаја

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо

Назив пројекта: 

Модернизација и рационализација NDB уређаја

Инвеститор: 

SMATSA доо

Извођач: 

Биће познат по окончању тендерског поступка

Надзор: 

Надзор над реализацијом уговора врши инвеститор

Пројектант: 

Инвестиционо-техничку документацију неопходну за реализацију пројекта израђује SMATSA доо. Група понуђача: Šiping doo Beograd, Kvalitet AD Niš, RTTE Consulting doo, Roaming Network doo Beograd – Израда телекомуникационих пројеката за потребе прибављања дозвола за коришћење радио-фреквенција.

Значај пројекта: 

Замена дотрајале опреме радио-навигационе опреме на чијем се раду заснива коришћење конвенционалних навигационих процедура

Статус пројекта: 

Тендерски поступак у току.

Вредност инвестиције: 

Биће познато по закључењу уговора.

Почетак пројекта: 

У зависности од исхода тендерског поступка.

Завршетак пројекта: 

42 месеца

Извор финансирања: 

SMATSA доо

Опис пројекта: 

Замена 27 земаљских радио-навигационих уређаја NDB на територији Републике Србије новим NDB уређајима, набавка и инсталација 1 NDB на новој локацији у северном делу Републике Србије.

Степен физичке реализације: 

0%

Степен финансијске реализације: 

0%