You are here

МОДЕРНИЗАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕОНИЦЕ ПРУГЕ СУБОТИЦА – Хоргош - ДРЖАВНА ГРАНИЦА СА МАЂАРСКОМ (СЕГЕДИН)

Носилац пројекта: 

Влада Републике Србије/Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,

„Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д.

 

Назив пројекта: 

МОДЕРНИЗАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕОНИЦЕ ПРУГЕ СУБОТИЦА – Хоргош - ДРЖАВНА ГРАНИЦА СА МАЂАРСКОМ (СЕГЕДИН)

Инвеститор: 

„Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д.

 

Извођач: 

У току су активности на преговорима за закћучење уговора о извођењу радова на овој деоници са изабраним стратешким партнером КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО ВЕТЕРНИК и „РЖД Интернешнл“ д.о.о, огранак Београд

 

Надзор: 

још увек није одређен надзорни орган

Пројектант: 

"CeS COWI" д.о.о

Значај пројекта: 

Реализацијом овог пројекта биће обновљене и унапређене саобраћајне везе у региону, нарочито везе између два велика привредна центра Сегедина и Суботице. Циљ је да се реконструкцијом и модернизацијом пруге оствари технички ниво и квалитет железничког саобраћаја који је у складу са постављеним захтевима савремених саобраћајних система.

Статус пројекта: 

У току су активности на преговорима за закћучење уговора о извођењу радова на овој деоници са изабраним стратешким партнером КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО ВЕТЕРНИК и „РЖД Интернешнл“ д.о.о, огранак Београд

 

Вредност инвестиције: 

Вредност инвестиције је око 87.000.000 евра (без ПДВ).

Почетак пројекта: 

трећи квартал 2021. године

Завршетак пројекта: 

трећи квартал 2022. године

Извор финансирања: 

Буџет Републике Србије/ кредит неке од домаћих банака

Опис пројекта: 

Пројектом је планирана реконструкција пруге дужине 26,63 km (дужина пруге на мађарској територији је 12,6 km, односно укупна дужина је 39,23 km) за брзине до 120 km/h (доњи строј ће бити реконструисан за брзину до 160 km/h, док ће горњи строј заједно са СС, ТТ и СПЕВ постројењима бити реконструисан за брзину до 120 km/h).