You are here

Набавка и имплементација ILS/DME и DVOR уређаја

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо

Назив пројекта: 

Набавка и имплементација ILS/DME и DVOR уређаја

Инвеститор: 

SMATSA доо

Извођач: 

Indra Navia AS, Норвешка

Надзор: 

Надзор над реализацијом уговора врши инвеститор

Пројектант: 

Инвестиционо-техничку документацију неопходну за реализацију пројекта израђује SMATSA доо.

Израда телекомуникационих пројеката за потребе прибављања дозвола за коришћење радио-фреквенција - група понуђача: Šiping doo Beograd, Kvalitet AD Niš, RTTE Consulting doo, Roaming Network doo Beograd.

Значај пројекта: 

Замена дотрајале опреме и имплементација додатне радио-навигационе опреме, на чијем се раду заснива коришћење конвенционалних навигационих процедура на аеродромима у Србији

Статус пројекта: 

У току су припремни радови на аеродрому Ниш за потребе инсталације DVOR уређаја, што је последња преостала локација у оквиру овог пројекта

Вредност инвестиције: 

2.154.373 евра

Почетак пројекта: 

фебруар 2017. године

Завршетак пројекта: 

фебруар 2020. године

Извор финансирања: 

SMATSA доо

Опис пројекта: 

Инсталација ILS/DME система на аеродрому Ниш, инсталација DME уређаја за ПСС 12 аеродрома Београд, замена ILS система ILS/DME системом на аеродрому Батајница, замена конвенционалних VOR земаљских радио-навигационих уређаја новим DVOR уређајима на локацијама Ниш и Краљево.

Степен физичке реализације: 

85%

Степен финансијске реализације: 

95,12%