You are here

Прикупљање отпадних вода у граду Крушевцу

Носилац пројекта: 

ЈКП ''Водовод – Крушевац'' Крушевац

Назив пројекта: 

Прикупљање отпадних вода у граду Крушевцу

Извођач: 

Конзорцијум Телекомуникација – МПП Јединство – Sade

Вредност инвестиције: 

6.604.788,25 € 

Почетак пројекта: 

20. 1. 2017.

Завршетак пројекта: 

10. 4. 2019.

Степен физичке реализације: 

Списак уговорених деоница и статус изведених деоница на дан 25. 10. 2019:

 

Ред. бр.

[-]

Деоница

[-]

Уговорена дужина

[m]

Планирана / финална дужина

[m]

Изведена дужина

18.10.2019.

[m]

Изведена дужина

25.10.2019.

[m]

Статус

[-]

1

Мрежа у насељу Кобиље

8.155,05

8.155,05

1.088,78

1.138,78

Радови су у току

2

Липовац 1

475,00

475,00

0

0

Деоница није активна

3

Липовац 2

227,22

227,22

227,22

227,22

Деоница је завршена

4

Кружни ток код Хајдук Вељкове улице

74,45

74,45

74,45

74,45

Деоница је завршена

5

Дедина

847,56

847,56

542,30

622,30

Радови су у току

6

Улица Луке Ивановића

65,00

115,00

126,20

126,20

Деоница је завршена.

7

Кружни ток код Улице Луке Ивановића

26,00

27,95

27,95

27,95

Деоница је завршена

8

Рехабилитације пумпне станице Пањевац

1,00

1,00

0

0

Деоница није активна

9

Мрежа код Конака Чоче

240

164,30

178,96

178,96

Деоница је завршена

10

Испирање Јасичког колектора

3.000,00

2.790,06

2.790,00

2.790,00

Деоница је завршена. Снимање колектора камером је планирано у наредним недељама

Укупно

13.110,28

12.902,39

5.055,86

5.185,86

Укупно изведено 40%

                                           

У периоду од 18.10.2019., до 25.10.2019., изведено је укупно око 130 m канализационих линија.

 

 

 

Ред. бр.

Ставка

 
 

1

Активности на градилиштима

Дана 23.10.2019. Извођач је имао две екипе на следећим градилиштима:

·         Изградње канализационе мреже у насељу Кобиљу

·         Изградње колектора Дедина

 

 

 

 

2

Безбедност и здравље на раду

Није било примедби у погледу безбедности и здравља на раду.-

 

 

3

Планиране активности

У календарској недељи бр. 44, Извођач планира да настави радове у насељу Кобиље, на колектору Дедина