RSS

You are here

Пројекат иновације комплекса техничко–путничке станице Земун

Носилац пројекта: 

Влада Републике Србије/Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

„Србија воз” а. д.

Назив пројекта: 

Пројекат иновације комплекса техничко–путничке станице Земун

Инвеститор: 

„Србија воз” а. д.

Извођач: 

Конзорцијум Енергопројект нискоградња/Енергопројект опрема/Colas Rail

Надзор: 

Са­о­бра­ћај­ни ин­сти­тут ЦИП

Пројектант: 

Са­о­бра­ћај­ни ин­сти­тут ЦИП

Значај пројекта: 

Иновацијом целог комплекса, изградњом свих потребних објеката, колосека, постројења и опреме допринеће се побољшању превоза путника у београдском железничком чвору. Поред тога, „Србија воз” а. д. ће добити савремено и модерно опремљено постројење за одржавање путничких гарнитура.

Статус пројекта: 

У току су радови на изради темеља за објекте, као и трасирању нове хидротехничке инсталације. Извршен је фабрички пријем опреме за КМ и горњи и доњи строј и дела материјала за водоводну мрежу. Такође је извршена и испорука шина, а уговарање испоруке опреме за одржавање возних средстава телекомуникационе опреме, сигнално-сигурносне опреме и термотехничке опреме је у току.

Вредност инвестиције: 

50.854.876,94 евра (радови)

Почетак пројекта: 
  1. 9. септембар 2019. године

 

Завршетак пројекта: 

Рок за завршетак радова и пуштање у рад станице је 27 месеци од почетка радова

Извор финансирања: 

Пројекат се финансира из кредита Европске банка за обнову и развој

Опис пројекта: 

Пројекат подразумева иновацију целокупног комплекса техничко-путничке станице изградњом свих постројења неопходних за одржавање возних средстава.