You are here

ПРОЈЕКАТ мађарско - српске железнице: РеКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА ПРУГЕ БЕОГРАД -  НОВИ САД - СУБОТИЦА - ГРАНИЦА СА МАЂАРСКОМ (КЕЛЕБИЈА) - (БУДИМПЕШТА) - ДЕОНИЦA ПРУГЕ БЕОГРАД ЦЕНТАР – СТАРА ПАЗОВА И ДЕОНИЦA НОВИ САД - СУБОТИЦА  

Носилац пројекта: 

Влада Републике Србије/Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

„Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д.

Назив пројекта: 

ПРОЈЕКАТ мађарско - српске железнице: РеКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА ПРУГЕ БЕОГРАД -  НОВИ САД - СУБОТИЦА - ГРАНИЦА СА МАЂАРСКОМ (КЕЛЕБИЈА) - (БУДИМПЕШТА) - ДЕОНИЦA ПРУГЕ БЕОГРАД ЦЕНТАР – СТАРА ПАЗОВА И ДЕОНИЦA НОВИ САД - СУБОТИЦА 

 

Инвеститор: 

Инфраструктура железнице Србије а. д.

Финансијер: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Извођач: 

Конзорцијум привредних друштава „China Railway International Co.Ltd.” и „China Communications Construction Company Ltd.”

Надзор: 

DB Engineering & Consulting GmbH (водећи члан групе понуђача)

Пројектант: 

Саобраћaјни институт ЦИП и ЦРДЦ (за деоницу пруге Нови Сад - Суботица)

Значај пројекта: 

Пројекат је од изузетног стратешког значаја, с обзиром на то да представља део основне саобраћајне трасверзале Републике Србије  и директно повезује три од пет највећих градова у Републици Србији. Ова деоница такође чини близу половине дужине Паневропског коридора Xб и део је јединствене европске железничке мреже (TEN-T) на територији Републике Србије. Значајан је сегмент јужног крака Поморског пута свиле 21. века који железничком везом спаја поморско-контејнерски центар НР Кине у Пиреју и луке Далеког истока са земљама  југоисточне, централне и источне Европе. Ово је први трилатерални пројекат сарадње између Кине и ЦИЕС (1+16) у области саобраћајне инфраструктуре који је ушао у поступак реализације.

 

 

 
Статус пројекта: 

Деоницa пруге Београд Центар – Стара Пазова

 

Физичка реализација на дан 22.05.2021. године: 54,47%
Финансијска реализација на дан 22.05.2021. године: 55,90%
 

У току су радови на доњем и горњем строју на деоници од Београд Центра до Старе Пазове на десном колосеку.

 

Деоницa пруге Нови Сад – Суботица

 

У току је израда Пројекта за грађевинску дозволу чији је рок за завршетак јун 2021. године, након чега ће се реализовати све остале активности неопходне за почетак радова.

 

Вредност инвестиције: 

Компонента 1: 426.375.539,64 долара

Компонента 2: 1.162.810.000,00 долара

Почетак пројекта: 

За деоницу Београд Центар – Стара Пазова радови су почели почетком јуна 2018. године.

За деоницу Нови Сад – Суботица- државна граница почетак радова се очекује у септембру 2021. године.

Завршетак пројекта: 

За деоницу Београд Центар – Стара Пазова планирани завршетак радова је септембар 2021. године.

За деоницу Нови Сад – Суботица- државна граница планирани рок за завршетак радова је април 2024. године.

 

Извор финансирања: 

На основу Комерцијалног уговора за деоницу Београд Центар - Стара Пазова укупна вредност је 367.440.587,64 долара и сходно Уговору о зајму за кредит са кинеском Export-Import банком, кредитна средства су 297.638.159,00 долара (85% од укупне вредности пројекта).

На основу Комерцијалног уговора за деоницу Нови Сад - Суботица, укупна вредност је 1.162.810.000,00 долара и сходно Уговору о зајму за кредит са кинеском Export-Import банком, кредитна средства су 988.388.500,00 долара (85% од укупне вредности пројекта), а учешће Републике Србије је 174.421.500,00 долара (15% од укупне вредности пројекта).

Опис пројекта: 

Компонента 1: Предмет пројекта мађарско-српске железнице је реконструкција и модернизација постојећег колосека једноколосечне пруге и изградња другог колосека пруге за мешовити путнички и теретни саобраћај и брзину до 200 km/h на прузи Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), а у складу са циљем модернизације целе пруге Београд - Будимпешта (Паневропски коридор Хб). Пруга има три карактеристичне деонице у Републици Србији, а једна од њих је и деоница Београд Центар - Стара Пазова (34,5 km).  

 

Компонента 2: Пруга има три карактеристичне деонице у Републици Србији, а једна од њих је и деоница Нови Сад - Суботица – државна граница (108,1 km).