You are here

Проширење капацитета терминала за расуте и генералне терете Луке Смедеревo

Носилац пројекта: 

МГСИ

Назив пројекта: 

Проширење капацитета терминала за расуте и генералне терете Луке Смедеревo

Инвеститор: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Извођач: 

Избор извођача радова очекује се у марту  2020. године

Надзор: 

Избор стручног надзора над радовима се очекује до априла 2020. године

Пројектант: 

„Ехтинг д.о.о“, Саобраћајни институт ЦИП д.о.о, ЦПМ консалтинг ДОО“, „Утвинг ВС ДОО“ и „Триопројект д.о.о“

Значај пројекта: 

Град Смедерево се налази на европском ТЕН-Т коридору „Рајна-Дунав“ и у непосредној је близини Коридора X. Овај пројекат подразумева изградњу терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, који ће омогућити претовар око пет милиона тона разних врста робе. Реализацијом овог пројекта биће омогућено поред повећаног претовара разне врсте робе и измештање „старе луке“ из центра Смедерева у индустријску зону, што ће значајно допринети побољшању заштите животне средине у Смедереву.

Статус пројекта: 

У циљу реализације пројекта усвојени су:

 

  1. Уредба о утврђивању лучког подручја Луке Смедерево,
  2. План детаљне регулације за Луку Смедерево,
  3. Закључак Владе којим је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре одређено за вршиоца инвеститорских права у овом пројекту,
  4. Студија оправданости са Идејним пројектом.
  5. Пројекат за грађевинску дозволу.
  6. Решење о грађевинској дозволи издато је 7. 2019. године.
  7. Спроведена је јавна набавка за избор стручног тима за пружање стручне помоћи у припреми и спровођењу поступка доделе лучке концесије. Изабран је најбољи понуђач, привредно друштво КПМГ д.о.о.
  8. У току су међународни тендери за избор извођача радова и надзора.
Вредност инвестиције: 

93 милиона евра, од чега је 53 милиона евра вредност радова на изградњи лучке инфраструктуре, чија је изградња обавеза Републике Србије.

Почетак пројекта: 

септембар 2017. године

Завршетак пројекта: 

децембар 2022. година

Извор финансирања: 

50% вредности радова на изградњи лучке инфраструктуре се финансира по основу Финансијског уговора за развој речне транспортне инфраструктуре између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, док је преосталих 50% средстава обезбеђено у буџету