You are here

Развој и инсталација система за навигационо праћење и електронско обележавање пловног пута на Дунаву (AtoNs)

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Развој и инсталација система за навигационо праћење и електронско обележавање пловног пута на Дунаву (AtoNs)

Инвеститор: 

ИПА 2013 и 15% суфинансирање државе

Извођач: 

- Набавка опреме: конзорцијум „Silajt Junajtid Kingdom LTD“ из Велике Британије, „Kentron tehnologis SRL“ из Румуније и „Навитроника ДОО“ из Србије

- Интеграција система: конзорцијум SAFEGE, Француска, RSOE (National Association of Radio Distress-Signalling and Infocommunications) и SAFEGE d.o.o. Србија

Надзор: 

Конзорцијум „RGO комуникације ДОО“ из Хрватске и KIOS a.s из Словачке

Значај пројекта: 

Увођење AIS AtoN технологије у обележавање водних путева и управљање системом обележавања пловних путева преставља значајно унапређење у односу на традиционалне методе које се користе на унутрашњим водним путевима. Модеран систем надзора, раног упозоравања и управљања системом обележавања омогућиће централизован надзор, брже и ефикасније доношење одлука, боље планирање, али и могућност тренутног електронског обележавања пловног пута који је видљив коришћењем одговарајућих уређаја непосредним учесницима у пловидби. Коришћењем електронских навигационих карата учесници у пловидби ће увек имати информацију где се налази пловни пут, независно од стварних услова пловидбе (магла, ноћ, оштећеност постојећих бова за обележавање пловног пута и др.) и у условима када је физичко обележавање немогуће или је за то потребно одређено време.

Статус пројекта: 

Пројекат је завршен

Вредност инвестиције: 

2.56 милиона евра

Почетак пројекта: 

Пројекат је започео септембра 2017. године

Завршетак пројекта: 

мај 2019. године

Извор финансирања: 

ИПА 2013 и 15% суфинансирање државе