You are here

Реконструкција деонице Јајинци – Мала Крсна и обнова станице Мала Крсна

Носилац пројекта: 

 „Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д.

Назив пројекта: 

Реконструкција деонице Јајинци – Мала Крсна и обнова станице Мала Крсна

Инвеститор: 

„Инфраструктура железнице Србије” а.д.

Извођач: 

Конзорцијум „COLAS Rail” и „Енергопројект”

 

Надзор: 

Стручна Комисија „Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д.

 

Пројектант: 

Са­о­бра­ћај­ни ин­сти­тут ЦИП

Значај пројекта: 

Пројекат реконструкције деонице пруге Јајинци – Мала Крсна има за циљ унапређење железничке инфраструктуре на Коридору Х, имајући у виду да је ово један од најважнијих, али и најоптерећенијих железничких путних праваца кроз Републику Србију.

 

Статус пројекта: 

У току је извођење радова у условима потпуне обуставе железничког саобраћаја.

 

Проценат физичке реализације на дан 21.05.2021. године: 88,04%

Проценат финансијске реализације на дан 21.05.2021. године: 73,07%

Вредност инвестиције: 

39.253.214,30 евра

Почетак пројекта: 

30. мајa 2019. године

 

Завршетак пројекта: 

Рок за завршетак радова је крај јула 2021. године.

Извор финансирања: 

Пројекат се финансира из кредитних средства Европске банке за обнову и развој

Опис пројекта: 

Пројекат подразумева обнову деонице пруге тунел Стражевица (улаз) - Јајинци - Мала Крсна и станице Мала Крсна, дужине 60,8 km (без колосека споредних колосека у станици), на прузи (Београд) Раковица – Распутница К1 – Мала Крсна – Велика Плана.