RSS

You are here

Реконструкција и модернизација пруге Ниш-Брестовац

Носилац пројекта: 

Влада Републике Србије/Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

„Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д.

Назив пројекта: 

Реконструкција и модернизација пруге Ниш-Брестовац

Инвеститор: 

„Инфаструктура железнице Србије” а.д.

Финансијер: 

ЕУ/ИПА 2015/Министарство финансија/Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Извођач: 

Конзорцијум „Trace – Balkantel”

Надзор: 

У току је припрема документације за објављивање тендера

Пројектант: 

Luis Berger

Значај пројекта: 

Железничка деоница Ниш-Брестовац (део пруге Ниш–Прешево–државна граница са Северном Македонијом) припада јужном делу паневропског коридора X и од великог је значаја за регионални и међународни саобраћај. Овај пројекат има за циљ развој железничке инфраструктуре на овој деоници, и то за брзину од 120 km/h, као и интеграцију најважније међународне железничке пруге паневропског коридора X кроз Србију, којој припада и деоница Ниш–Брестовац.

Статус пројекта: 

Очекује се почетак израде Пројекта за грађевинску дозволу од стране извођача, а након тога и извођење радова.

Вредност инвестиције: 

Укупна вредност овог пројекта према уговору је 59,9 милиона евра (пројектовање и радови)

Почетак пројекта: 

Почетак радова се очекује у четвртом кварталу 2020. године

Завршетак пројекта: 

Планирани рок за завршетак радова је 33 месеца

Извор финансирања: 

Пројекат се финансира 85% из бесповратних средстава обезбеђених из фонда ИПА 2015, уз учешће буџета Републике Србије од 15%

Опис пројекта: 

Пројекат подразумева реконструкцију и модернизацију доњег и горњег строја, појединих станичних колосека и перона, као и путних прелаза, затим реконструкцију и модернизацију водова (контактне мреже) и напајања електричном енергијом, реконструкцију и модернизацију сигнално-сигурносних и телекомуникационих инсталација, као и мостова и пропуста, заштите вода и одводњавања колосека и станица.