You are here

Реконструкција и модернизација пруге Ниш-Брестовац

Носилац пројекта: 

Влада Републике Србије/Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство финансија, „Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д.

Назив пројекта: 

Реконструкција и модернизација пруге Ниш-Брестовац

Инвеститор: 

„Инфаструктура железнице Србије” а.д.

Финансијер: 

ЕУ/ИПА 2015/Министарство финансија/Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Извођач: 

Конзорцијум „Trace – Balkantel”

Надзор: 

У току је припрема документације за објављивање тендера

Пројектант: 

Luis Berger

Значај пројекта: 

Железничка деоница Ниш-Брестовац (део пруге Ниш–Прешево–државна граница са Северном Македонијом) припада јужном делу паневропског коридора X и од великог је значаја за регионални и међународни саобраћај. Овај пројекат има за циљ развој железничке инфраструктуре на овој деоници, и то за брзину од 120 km/h, као и интеграцију најважније међународне железничке пруге паневропског коридора X кроз Србију, којој припада и деоница Ниш–Брестовац.

Статус пројекта: 

У току је израда Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) од стране Извођача радова.

 

Вредност инвестиције: 

Укупна вредност овог пројекта према уговору је 59,9 милиона евра (44.076.000 евра (средства ЕУ (ИПА 2015)) и15.774.000 (национални буџет))

 

 

 

Почетак пројекта: 

Почетак радова се очекује у трећем кварталу 2021. године

 

Завршетак пројекта: 

Планирани рок за завршетак радова је 33 месеца (први квартал 2024. године)

Извор финансирања: 

Пројекат се финансира 85% из бесповратних средстава обезбеђених из фонда ИПА 2015, уз учешће буџета Републике Србије од 15%

Опис пројекта: 

Пројекат подразумева реконструкцију и модернизацију доњег и горњег строја, појединих станичних колосека и перона, као и путних прелаза, затим реконструкцију и модернизацију водова (контактне мреже) и напајања електричном енергијом, реконструкцију и модернизацију сигнално-сигурносних и телекомуникационих инсталација, као и мостова и пропуста, заштите вода и одводњавања колосека и станица.