You are here

Реконструкција и модернизација пруге Ниш-Димитровград

Носилац пројекта: 

Влада Републике Србије/Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

„Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д.

Назив пројекта: 

Реконструкција и модернизација пруге Ниш-Димитровград

Инвеститор: 

„Инфраструктура железнице Србије” а.д.

Надзор: 

У току је припрема документације за покретање тендерског поступка.

Пројектант: 

Саобраћајни институт ЦИП, CesCowi (Cestra) за компоненту 2

Значај пројекта: 

Пруга Ниш-Димитровград је једини део Коридора X који није електрифициран и представља везу Србије и Бугарске којом се крећу велике количине робе из Турске и са Блиског истока  и конкурентски правац Коридору IV.  Овим пројектом се решава проблем нишког чвора, који је после београдског најважнији у железничком саобраћају као битно чвориште на југу Србије, а изградњом обилазнице би се изместио железнички саобраћај из центра града.

Статус пројекта: 

Компонента 1 – Грађевинска реконструкција са припремом за електрификацију за деоницу пруге Сићево – Станичење – Димитровград (80 km)

 

У току је израда тендерске документације за избор извођача радова.

 

Компонента 2 - Изградња једноколосечне трасе обилазне пруге око града Ниша за путнички и теретни саобраћај (22 km)

 

У току је израда пројекта за грађевинску дозволу и тендерске документације за одабир извођача радова.

 

Компонента 3 - Електрификација и опремање пруге СС и ТТ уређајима од Ниша до Димитровград (86 km)

 

У току је израда пројекта за грађевинску дозволу и тендерске документације за одабир извођача радова.

 

Компонента 4 - Надзор над радовима и подршка Јединици за реализацију пројекта

 

Припремљена је тендерска документација за избор надзора на пројекту и послата је понуђачима са претходно припремљене листе.

Вредност инвестиције: 

Процењена вредност компоненте 1 износи 82,38 милиона евра (радови)

Процењена вредност компоненте 2 износи 74,2 милиона евра (радови)

Процењена вредност компоненте 3 износи 93,45 милиона евра (радови)

Процењена вредност компоненте 4 износи 6 милиона евра (пројектовање и надзор)

Почетак пројекта: 

Компонента 1 -  Почетак радова се очекује у првом кварталу 2022. године

Компонента 2 - Почетак радова се очекује у трећем кварталу 2022. године

Компонента 3 - Почетак радова се очекује у трећем кварталу 2022. године

Компонента 4 - Почетак пружања услуга очекује се у трећем кварталу 2021. године

Завршетак пројекта: 

Компонента 1 -  Завршетак радова у другом кварталу 2024. године

Компонента 2 - Завршетак радова у трећем кварталу 2024. године

Компонента 3 - Завршетак радова у трећем кварталу 2024. године

Компонента 4 – Завршетак услуга у првом кварталу 2025. године

 

Извор финансирања: 

Пројекат се финансира из зајма Европске инвестиционе банке у вредности од 134 милиона евра и бесповратних средстава у износу од 73,04 милиона евра прибављених од стране Инвестиционог оквира за Западни Балкан. Финансијски уговор и споразуми о бесповратним средствима потписани су у јануару 2018. године. Према Финансијском уговору уговору минимално учешће Републике Србије износи 10% укупне вредности пројекта и у складу са тим је аплицирано за прибављање додатних бесповратних средстава у износу од 34,4 милиона евра, која ће се користити за изградњу обилазне пруге.

 

 

Опис пројекта: 

Компонента 1 - Пројекат обухвата реконструкцију и модернизацију доњег и горњег строја пруге, појединих станичних колосека и перона, као и путних прелаза.

Компонента 2 - Пројекат обухвата грађевинске радове на изградњи једноколосечне обилазне пруге у северно од града Ниша са циљем пресмеравања саобраћаја из градског језгра.

Компонента 3 - Пројекат обухвата радове на модернизацији и изградњи водова (контактне мреже) и напајања електричном енергијом, реконструкцију и модернизацију сигнално-сигурносних и телекомуникационих инсталација на компоненти 1 и компоненти 2.

Компонента 4 - Пројекат обухвата надзор над радовима и подршку Јединици за реализацију пројекта