You are here

Шумадијски коридор

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Шумадијски коридор

Инвеститор: 

Јавно предузеће „Путеви Србије”
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Значај пројекта: 

Изградња Шумадијског коридора омогућиће повезивање источне Србије са централном и западном Србијом и коридорима Е-75 и Е-763, односно везу између Лазаревца, Аранђеловца са краком према Младеновцу, Тополи, Рачи, Свилајнцу, Деспотовцу и Бору. Изградња овог пута је од стратешког значаја у повезивању локалних самоуправа, равномерном одрживом регионалном развоју  и сл.

Статус пројекта: 

Завршен Пројектни задатак за израду Просторног плана и Идејног пројекта. Следи израда планске и техничке документације.

Опис пројекта: 

Планирана траса Шумадијског коридора обухвата територије општина Сопот, Младеновац, Лазаревац, Аранђеловац, Топола, Рачан, Лапово, Велика Плана, Свилајнац, Деспотовац и Бор, које су део Шумадијског, Поморавског и Борског оркуга. Детаљна траса биће накнадно позната. Процењује се да ће дужина планираног Шумадијског коридора, тзв. ауто-пута Вожд Kарађорђе, бити оквирно 220 км.