You are here

Управљање чврстим отпадом и изградња депонија у 2 претходно дефинисана регионална центра чврстог отпада у Србији

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Управљање чврстим отпадом и изградња депонија у 2 претходно дефинисана регионална центра чврстог отпада у Србији

Инвеститор: 

Јавна комунална предузећа за сакупљање комуналног отпада

Значај пројекта: 

Унапређења стратегије сектора управљања чврстим отпадом (УЧО) и значајне инвестиције у модерно интегрисаном систему УЧО постају све важнија обзиром на тежње Србије о испуњењу ЕУ стандарда у оквиру преговора о приступању ЕУ 

Статус пројекта: 

Завршена је идентификација инжењерско - економског дела пројекта. Следећи корак је припрема две пуноправне Студије изводљивости, једна за сваки регионални центар чврстог отпада

Вредност инвестиције: 

EUR  20.000.000 за пројектовање и извођење радова 

 

Почетак пројекта: 

2016. година 

 

Завршетак пројекта: 

2020. година 

Извор финансирања: 

СР Немачка, KFW и Република Србија 

Опис пројекта: 
Две Општине су потписале међуопштинске споразуме са суседним oпштинама ради учествовања у регионалним програмима (плановима) интегрисаног управљања чврстим отпадом у складу са Националном Стратегијом. У сваком региону чврстог отпада живи око 200.000 становника.

Самостално су завршене идентификације инжењерско - економског дела пројекта за ова два регионална центра чврстог отпада.

Пројекат се састоји од припреме Студија изводљивости, пројектне документације и извођења следећег: сакупљања отпада, транспорта, пречишћавања, коначног одлагања, тарифног система, повећања ефикасности наплате трошкова, институционалног модела за будућу организацију и функционисање  управљања чврстим отпадом  у регионима пројекта.