You are here

Увођење преноса говора и података за потребе сервиса контроле летења коришћењем IP протокола - SMATSA IP комуникациона мрежа

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо

Назив пројекта: 

Увођење преноса говора и података за потребе сервиса контроле летења коришћењем IP протокола - SMATSA IP комуникациона мрежа

Инвеститор: 

SMATSA доо

Извођач: 

Frequentis AG, Аустрија

Надзор: 

Надзор над реализацијом уговора врши инвеститор

Пројектант: 

Инвестиционо-техничку документацију неопходну за реализацију пројекта израђује SMATSA доо

Значај пројекта: 

Кроз пројекат се обезбеђује неопходна инфраструктура за реализацију свих оперативних комуникација у ЦКЛ Београд коришћењем IP протокола у складу са општим тенденцијама у ваздухопловству.

Статус пројекта: 

У току је пријем система на локацији (SAT) у другој фази пројекта

Вредност инвестиције: 

3.899.947 евра

Почетак пројекта: 

април 2017. године

Завршетак пројекта: 

јун 2021. године

Опис пројекта: 

Пројекат треба да омогући транзицију на IP технологију која је већ годинама у употреби у многим другим областима привреде. На овај начин се телекомуникациона мрежа SMATSA доо прилагођава сервисима које ће телекомуникациони оператори дугорочно моћи да понуде (промена TDM технологије у IP технологију) и омогућава испуњење препорука EUROCONTROL-а у погледу имплементације нових технологија. Пројекат обухвата увођење у оперативни рад IP/MPLS рутера и свичева, gateway (GW) уређаја за конверзију говора из аналогног домена у SIP/RTP, интеграцију Service Aware платформe са IP/MPLS рутерима и gateway уређајима и реализацију обједињеног система надзора свих компоненти SMATSA IP комуникационе мреже.

Степен физичке реализације: 

100%

Степен финансијске реализације: 

84,76%