You are here

Заштита од загађења од отпадних вода у Суботици

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Заштита од загађења од отпадних вода у Суботици

Инвеститор: 

Јавна комунална предузећа 

Значај пројекта: 

Побољшања стратегије сектора вода и значајне инвестиције у модерно интегрисаном систему SWM постају све важније обзиром на тежње Србије о испуњењу ЕУ стандарда у оквиру преговора о приступању ЕУ 

Статус пројекта: 

Завршена је идентификација инжењерског и економског дела пројекта. 

Вредност инвестиције: 

EUR  6.000.000  за пројектовање и извођење 

 

Почетак пројекта: 

2016 година 

 

Завршетак пројекта: 

2020 година 

 

Извор финансирања: 

СР Немачка, KFW

Опис пројекта: 

Пројекат се састоји од припреме Студија изводљивости, пројектне документације и изградње следећег: надоградње постројења за пречишћавање отпадних вода ППОВ Суботица, повезивање села Палић, канализационе мреже око језера Палић, тампон зоне око језера и побољшање канализације