You are here

Одељење за железничку инфраструктуру и интермодални транспорт

У Одељењу за железничку инфраструктуру и интермодални транспорт обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа за израду нацрта закона и предлога других прописа из области железнице и интермодалног транспорта; праћење примене законских и других прописа из области железнице и интермодалног транспорта; стратегију развоја железничке инфраструктуре и инфраструктуре интермодалног транспорта; међународне послове; припрему мишљења на програме одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја, као и изградње и реконструкције железничке инфраструктуре, програме пословања, померајући петогодишњи план и друге планове из области железнице; припрему за реализацију и реализацију међународних зајмова и других инвестиција у железнички и интермодални транспорт; предлагање и праћење реализације пројеката из области развоја железничког и интермодалног транспорта; развој модела за финансирање железничке инфраструктуре; уговарање и праћење реализације уговора за управљање железничком инфраструктуром и уговора о обавези јавног превоза; праћење стања и економског положаја оператера на железници; праћење развоја савремених технологија транспорта и предлагање мера за њихов подстицај; активности везане за Коридор 10 (организације, форуми, скупови); праћење и анализу стања система железничке инфраструктуре; развој инфраструктуре терминала комбинованог саобраћаја; развој логистичких центара и услуга, као и други послови из делокруга Одељења.

 

У Одељењу за железничку инфраструктуру и интермодални транспорт  образују се  следеће уже унутрашње јединице: