RSS

You are here

Секретаријат министарства

У Секретаријату Министарства обављају се послови од заједничког интереса за Министарство који се односе на: кадровскe, финансијске, информатичке, послове јавних набавки, опште и правне послове, усклађивање рада унутрашњих јединица, сарадњу са другим органима, као и други послови из делокруга Секретаријата.

 

У Секретаријату Министарства образују се следеће уже унутрашње јединице:

Маја Матија Ристић

Секретар министарства
011/3616-521