You are here

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ ДУГОРОЧНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ УЛАГАЊА У ОБНОВУ НАЦИОНАЛНОГ ФОНДА ЗГРАДА

У поступку припреме Предлога Дугорочне стратегије за подстицање улагања у обнову националног фонда зграда (у даљем тексту: Стратегија) Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи јавну расправу о Предлогу Стратегије, која је саставни део овог програма.

Јавна расправа о Предлогу Стратегије спровешће се у периоду од 10. новембра до 30. новембра 2021. године. Учесници у јавној расправи су представници: државних органа, привредних субјекта, јавних служби, академске заједнице, међународних организација, удружења грађана и других представника цивилног друштва, стручне јавности и друге заинтересоване стране.

Текст Предлога Стратегије биће постављен на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре www.mgsi.gov.rs и на порталу е-Управе. Примедбе, предлози и сугестије, достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, путем електронске поште на e-mail: sednice.vlade@mgsi.gov.rs и crep@mgsi.gov.rs или поштом на адресу Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, са назнаком „Јавна расправа о Предлогу Дугорочне стратегије за подстицање улагања у обнову националног фонда зграда”, 11000 Београд, улица Немаљина 22-26.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ће јавни позив за учешће у јавној расправи са овим програмом објавити на својој интернет страници и порталу е-Управе.

По окончању јавне расправе Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу Стратегије и објавити га на својој интернет страници и на порталу е-Управа најкасније у року од 15 дана од дана завршетка јавне расправе.