You are here

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ НАЦИОНАЛНЕ СТАМБЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2022 – 2032. ГОДИНЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ СПРОВОЂЕЊЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2022 – 2024. ГОДИНЕ

 

У поступку припреме Предлога Националне стамбене стратегије за период од 2022. – 2032. године  са Акционим планом за спровођење за период од 2022 – 2032. године (у даљем тексту: Предлог Стратегије) Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (у даљем тексту: Министарство) спроводи јавну расправу о Предлогу Стратегије која је саставни део овог програма.

 

Јавна расправа о Предлогу Стратегије спровешће се у периоду 20. децембра 2021. године до 10. јануара 2022. године. Учесници у јавној расправи су представници: државних органа, привредних субјекта, јавних служби, академске заједнице, међународних организација, удружења грађана и других представника цивилног друштва, стручне јавности и друге заинтересоване стране.

 

Текст Програма биће постављен на интернет страницама Министарства https://www.mgsi.gov.rs/ и http://stanovanje.gov.rs/ , као и на порталу е-Управе. Примедбе, предлози и сугестије, достављају се Министарство на адресу електронске поште: stanovanje@mgsi.gov.rs или поштом на адресу Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, са назнаком „Јавна расправа о Предлогу Националне стамбене стратегије са Акционим планом за период 2022-2032. године”, 11000 Београд, улица Немањина 22-26.

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ће јавни позив за учешће о јавној расправи објавити на порталу е-Управе и на својим интернет страницама https://www.mgsi.gov.rs/ и http://stanovanje.gov.rs/ .

 

По окончању јавне расправе Министарство ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу Стратегије и објавити га на својим интернет страницама и на порталу е-Управа најкасније у року од 15 дана од дана завршетка јавне расправе.