You are here

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обавештава јавност да ће у периоду од 24. марта до 14. априла 2023. године, спроводити јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима (у даљем тексту: Нацрт закона).

Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се у форми трибина и дискусија  у периоду од  24. марта до 14. априла 2023. године у следећим градовима:

-Новом Саду – 28. марта 2023. године, у термину од 11,00 до 13,00  часова, у просторијама Скупштине града, улица Жарка Зрењанина 2;

-Нишу –  3. априла 2023.  године, у термину од 11,00 до 13,00  часова, у просторијама Градске куће, улица 7. јули 2;

-Зајечару – 6. април  2023. године, у термину од 11,00 до 13,00  часова, у просторијама Градске управе, улица Трг ослобођења 1;

-Крагујевцу – 11. априла 2023. године, у термину од 11,00 до 13,00  часова, у просторијама Градске управе, улица Трг слободе 3;

-Београду – 13. априла 2023. године, у термину од 11,00 до 13,00  часова, у Великој сали на  II спрату у просторијама Привредне коморе Србије на Теразијама, Теразије бр. 23 . (потврђен термин и адреса)

 

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, позива државне органе, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се у оквиру јавне расправе упознају са текстом Нацрта закона и дају своје примедбе, предлоге и сугестије.  Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре путем електронске поште на e-mail адресу: komunalne.delatnosti@mgsi.gov.rs, са назнаком: „Нацрт Закона о изменама и допунама закона о комуналним делатностима” или поштом на адресу Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, са напоменом: „За Нацрт закона о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима.