You are here

ЈН 16/2020 Извођење радова на изградњи Пачирског натпутњакa на km 14+839 на ауто-путу Е75, лева трака, деоница: гранични прелаз Келебија - петља Суботица Југ, Сектор 2, и Миљкутског натпутњака на km 3+808,41 на ауто-путу Е75, лева трака, деоница: гранични