You are here

ЈН -25/2016 Услуге хотелског смештаја за чланове страних делегација држава чланица Black Sea Economic Coоperation – BSEC ради одржавања састанка министара транспорта Црноморске економске сарадње (Black Sea Economic Coоperation – BSEC)