You are here

JН 30/2019- УСЛУГЕ НАДЗОРНОГ ОРГАНА КОЈИ ЋЕ ВРШИТИ СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АУТОПУТА Е-763, ДЕОНИЦА ПРЕЉИНА-ПОЖЕГА