You are here

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА КАО СТИМУЛАТИВНИХ МЕРА ПУТЕМ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОМБИНОВАНОГ ТРАНСПОРТА ЗА 2022. ГОДИНУ