You are here

Државни секретари, помоћници, секретар министарства и посебни саветници

Државни секретари

Александра Дамњановић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођена је 1961. године у Обреновцу. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду.

Емеше Лалић Урбан

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођена 1975. године у Сенти.