You are here

Фрушкогорски коридор

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Фрушкогорски коридор

Инвеститор: 

Јавно предузеће „Путеви Србије”
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Пројектант: 

Институт за путеве а.д. Београд (Идејни пројекат)

Значај пројекта: 

Стварање везе између Србије са БиХ, Хрватском и ширим окружењем. Изградња вишетрачног пута ИБ – 21 од Новог Сада до Руме резултираће економским, безбедносним, еколошким и другим ефектима, као и бољим нивоом услуге за учеснике у саобраћају. Такође, доћи ће до растерећења градског језгра Новг Сада, Руме и Фрушке горе.

Статус пројекта: 

Идејни пројекат за деоницу 2 је завршен и усвојен од стране Ревизионе комисије, док је Идејни пројекат за деонице 1, 3 и 4 у фази усвајања. Са кинеском компанијом ЦРБЦ потписан је Меморандум о разумевању и Протокол о сарадњи на пројекту изградње Фрушкогорског коридора. У току су преговори у вези са закључивањем Kомерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова.

Вредност инвестиције: 

Процењена вредност 550-600 милиона евра

Извор финансирања: 

Буџет РС за израду Идејног пројекта.
У току су преговори око обезбеђивања извора финансирања за завршетак пројектне документације и извођење радова

Опис пројекта: 

Фрушкогорски коридор је део путног правца Нови Сад – Рума – Шабац – Лозница - граница са БиХ. Овај правац спаја Србију са Хрватском, БиХ и ширим окружењем, као и Војводину са западном Србијом. Траса Фрушкогорског коридора подељена је на 4 деонице, укупне дужине 47,7 км, са два значајна објекта, од којих је један тунел (7км две цеви), а други мост преко Дунава, дужине око 1.770 метара.