You are here

Изградња ауто-пута Е-761, деоница Појате–Прељина (Моравски коридор)

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Изградња ауто-пута Е-761, деоница Појате–Прељина (Моравски коридор)

Инвеститор: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, "Коридори Србије" а. д.

Извођач: 

Bechtel – Enka UK Limited конзорцијум

Надзор: 

привремено вршење надзора "Коридори Србије" а. д.

Пројектант: 

Саобраћајни институт ЦИП, Институт за путеве, Институт „Јарослав Черни“

Значај пројекта: 

Саобраћајница од Појата до Прељине, тзв. Моравски коридор, од изузетног је значаја јер повезује централне делове Србије са два најважнија путна правца -  коридорима 10 и 11. Повезиваће сва већа насеља у региону: Ћићевац, Сталаћ, Крушевац, Трстеник, Врњачку Бању, Краљево и Чачак. На овом подручју живи око 500.000 становника.

Статус пројекта: 

У току су експропријација земљишта и вршење геолошких истраживања. Ради се недостајућа планска и техничка документација и припрама се измештање инсталација на траси (далеководи, гасоводи, итд.).

Вредност инвестиције: 

745.000.000 евра

Почетак пројекта: 

15. 12. 2019. године

Завршетак пројекта: 
  1. 2023. године
Извор финансирања: 

зајам страних банака и буџет Републике Србије

Опис пројекта: 

Планирани ауто-пут биће изграђен делом на постојећој траси, а делом измештен од државног пута првог реда М-5. Укупна дужина ауто-пута је око 110 км и састоји се из 3 деонице: Појате–Крушевац (око 28 км), Крушевац–Адрани (око 54 км) и Адрани–Прељина (око 30 км). Ауто-пут се гради за максималну дозвољену брзину од 130 км/час. Овим пројектом ће бити уређена регулација речних корита и телекомуникациони коридор. Пројектовано је да се изради укупно 11 петљи и 130 осталих објеката (мостова, надвожњака, подвожњака и сл.).