You are here

Изградња београдске обилазнице на ауто-путу Е-70/Е-75, Сектор Б – мост преко реке Саве код Остружнице – Бубањ поток, деонице: 4, 5 и 6

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Изградња београдске обилазнице на ауто-путу Е-70/Е-75, Сектор Б – мост преко реке Саве код Остружнице – Бубањ поток, деонице: 4, 5 и 6

Инвеститор: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ЈП „Путеви Србије“

Извођач: 

Power Construction Corporation of China, Ltd.

Надзор: 

Централна путна лабараторија д.о.о, Макспро д.о.о., Адомне д.о.о., и Аба-геодетска кућа д.о.о.

Пројектант: 

Институт за путеве д. о. о.

Значај пројекта: 

Пројекат изградње обилазнице око Београда је значајан у целини због растерећења градског центра од транзитног саобраћаја. Пројектом се спајају постојећи и нови ауто-путеви, односно међународни коридори који воде из/ка Београду.

Статус пројекта: 

До сада су прибављене Грађевинска дозвола за Деоницу 4, Деоницу 5 од петље Орловача до тунела Стражевица, те Грађевинска дозвола за петљу Орловача на Деоници 4, затим Грађевинске дозволе за мостове 13, 14 и 15 на Деоници 5 и за тунел Стражевица и за Сектор 6 од тунела Стражевица до чвора Бубањ поток. У току је извођење радова на Сектору 4 и 5, а извођач је уведен у посао и на Сектору 6.

Вредност инвестиције: 

207.000.000 евра (са додатним радовима 227.000.000 евра)

Почетак пројекта: 

24. 12. 2018. године

Завршетак пројекта: 

децембар 2022. године

Извор финансирања: 

буџет Републике Србије и зајам кинеске Export-Import банке

Опис пројекта: 

Укупна дужина предметне деонице је 19,5 км. Од главних објеката који се налазе на траси  издвајају се  четири тунела, укупне дужине 2760 метара,  22 моста (само један краћи од 50 м) укупне дужине 5.307 метара, две петње и један чвор. Деоница је подељена на 3 сектора, и то :

 

Сектор 4, део од Остружничког моста до петље Орловача дужине 7 км, за коју је оквиру прве фазе изграђена десна страна ауто-пута и земљани радови на левој страни. Извођач је у обавези да заврши  другу фазу која подразумева изградњу леве стране ауто-пута и мостове 9, 10 и 11 као и пробијање леве тунелске цеви за тунеле Липак и Железник.

 

Сектор 5, део од петље Орловача до тунела Стражевица дужине 3 км, за коју је оквиру прве фазе изграђена десна страна ауто-пута и земљани радови на левој страни. Извођач је у обавези да  изгради леву страну и пројектује и изгради мостове 13, 14 и 15 као и леву тунелску цев тунела Стражевица.

 

Сектор 6, део од тунела Стражевица до Бубањ потока, дужине 9,5 км, за који је извођач у обавези изгради ауто-пут у пуном профилу, 16 мостова, тунел Бели поток, петљу Авала и чвор Бубањ поток.