You are here

Нови Београд - Сурчин

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Нови Београд - Сурчин

Инвеститор: 

Јавно предузеће „Путеви Србије”

Финансијер: 

Влада Републике Србије, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Извођач: 

China Communications Construction Company Ltd.

Надзор: 

„Коридори Србије“ д.о.о.

Пројектант: 

Саобраћајни институт ЦИП (усвојен Идејни пројекат)

Значај пројекта: 

Пројекат је од приоритетног значаја за Републику Србију, будући да деоница од Новог Београда до Сурчина представља везу између града Београда и ауто-пута Е-763 („Милош Велики“), чиме се ствара функционална целина градских саобраћајница и ауто-пута Е-763, који представља најкраћу везу Београда са Јадранским морем.

Статус пројекта: 

Израда Идејног пројекта у завршној фази
Потписан Kомерцијални уговор о пројектовању и извођењу радова на изградњи деонице Нови Београд - Сурчин између МГСИ, ЈП “Путеви Србије” и China Communications Construction Company Ltd.

Вредност инвестиције: 

70.500,000 USD

Почетак пројекта: 

18.08.2019. (потписан Kомерцијални уговор)

Извор финансирања: 

У току су преговори око обезбеђивања извора финансирања за завршетак пројектне документације и извођење радова

Опис пројекта: 

Деоница од Новог Београда до Сурчина дужине је 7,9 км и представља део ауто-пута Е 763, Београд – јужни Јадран