RSS

You are here

Пројекат урбане регенерације стамбеног насеља у Доситејевој улици у Краљеву (Пројекат стамбене обнове после земљотреса у Краљеву I фаза – изградња стамбене зграде са 106 станова)

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Назив пројекта: 

Пројекат урбане регенерације стамбеног насеља у Доситејевој улици у Краљеву 

(Пројекат стамбене обнове после земљотреса у Краљеву 

I фаза – изградња стамбене зграде са 106 станова)

Инвеститор: 

МГСИ, град Краљево

Извођач: 

СЗТР „Љуба инвест“

Значај пројекта: 

Пројекат обезбеђује трајна стамбена решења за 360 породица чији су станови оштећени током земљотреса 2010. године. Пројекат укључује рушење 21 стамбеног објекта (16 вишепородичних стамбених зграда и пет приземних кућа) и изградњу четири нове вишеспратне стамбене зграде у урбаном стамбеном насељу у Доситејевој улици у Краљеву, које ће се искористити за смештај породица и закупаца социјалног становања чији су станови непоправљиво оштећени током земљотреса.

 

Пројекат се реализује сукцесивно, у три фазе. У првој фази је предвиђена изградња стамбене зграде са 106 стабених јединица. Друга фаза започиње пресељењем крајњих корисника у новоизграђени објекат, након чега следи рушење седам постојећих објеката и изградња друге зграде од 86 станова.  У трећој фази планирано је пресељење крајњих корисника у другу новоизграђену зграду, изградња треће и четврте зграде и рушење преосталих постојећих објеката. Израђена је пројектно-техничка документација за све објекте који су планирани за изградњу (пројекти за грађевинску дозволу и пројекти за извођење) и припремљена тендерска документација за спровођење јавних набавки.

Вредност инвестиције: 

2.171.700 евра (прва зграда), 8.000.000 евра (све четири зграде)

 

Почетак пројекта: 

16. јули 2018.

Завршетак пројекта: 

15. 1. 2020. год.

Извор финансирања: 

Зајам Развојне банке Савета Европе (CEB)

Степен физичке реализације: 

Активности на градилиштуРадови на носећој АБ конструкцији (бетонирање последњег дела зидова IV спрата -  севернa ламелa, везивање араматуре зидова V спрата- јужна ламела и  постављање оплате МК изнад IV спрата – северна ламела),  првa  фазa инсталатерских радова на нижим етажама.Безбедност и здравље на радуУ току извештајног периода није било повреда на раду, а ни акцидената друге врсте.Планиране активностиУ периоду  13-20. 5. 2019. год. планирано је везивање арматуре и постављање оплате дела АБ зидова V спрата - јужна ламела и везивање арматуре и бетонирање МК изнад  IV спрата - северна  ламела, монтажа ПВЦ столарије на приземљу, сувомонтажни радови у подруму и I фаза инсталатерских радова на нижим етажама