You are here

Реконструкција и модернизација пруге Ниш - Димитровград

Носилац пројекта: 

Влада Републике Србије/Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

„Инфраструктура железнице Србијеˮ а.д.

 

Назив пројекта: 

Реконструкција и модернизација пруге Ниш - Димитровград

Инвеститор: 

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д,  Београд 

Извођач: 

Уговор за извођење радова није потписан

Надзор: 

У току је припрема документације за покретање тендерског поступка.

 

Компонента 1 - Грађевинска реконструкција са припремом за електрификацију за деоницу пруге Сићево – Станичење – Димитровград (80 км)

Компонента 2 - Изградња једноколосечне трасе обилазне пруге око града Ниша за путнички и теретни саобраћај (22 км)

Компонента 3 - Електрификација и опремање пруге СС и ТТ уређајима од Ниша до Димитровград (86 км)

Компонента 4 - Услуге пројектовања, надзор над радовима које изводе трећа лица и подршка реализацији плус припрема будућих пројеката

 

Пројектант: 

Саобраћајни институт ЦИП, ЦесЦоwи (Цестра)

Значај пројекта: 

Пруга Ниш - Димитровград је једини део Коридора X који није електрифициран и представља везу Србије и Бугарске којом се крећу велике количине робе из Турске и са Блиског истока  и конкурентски правац Коридору ИВ.  Овим пројектом се решава проблем нишког чвора, који је после београдског најважнији у железничком саобраћају као битно чвориште на југу Србије, а изградњом обилазнице би се изместио железнички саобраћај из центра града.

Статус пројекта: 

Компонента 1 – обухвата реконструкцију и модернизација ове деонице подразумева реконструкцију и модернизацију доњег строја и горњег строја пруге , појединих станичних колосека и перона, као и путних прелаза  У току је израда тендерске документације за избор извођача радова. Објављивање тендера се очекује почетком маја 2020. године

 

Компонента 2 – обухвата грађевинске радове на изградњи једноколосечне обилазне пруге у северно од града Ниша са циљем пресмеравања саобраћаја из градског језгра. У току је израда пројекта за грађевинску дозволу са тендерском документације. Завршетак наведене документације се очекује у  првом кварталу 2021. године.

 

Компонента 3 – обухвата радове на модернизацији и изградњи водова (контактне мреже) и напајања електричном енергијом, реконструкцију и модернизацију сигнално-сигурносних и телекомуникационих инсталација на компоненти 1 и компоненти 2. У току је израда пројекта за грађевинску дозволу са тендерском документације. Завршетак наведене документације се очекује у  првом кварталу 2021. године.

 

Компонента 4 - Очекује се покретање нове процедуре за набавку експерата који ће вршити екстерни надзор на пројекту.

 

 

Вредност инвестиције: 

Пројекат се финансира из зајма Европске инвестиционе банке у вредности од 134 милиона евра и бесповратних средстава у износу од 73,04 милиона евра прибављених од стране Инвестиционог оквира за Западни Балкан. Финансијски уговор и споразуми о бесповратним средствима потписани су у јануару 2018. године. Према Финансијском уговору уговору минимално учешће Републике Србије износи 10% укупне вредности пројекта и у складу са тим крајем 2019. године аплицирано је прибављање додатних бесповратних средстава у износу од 34,4 милиона евра, која ће се користити за изградњу обилазне пруге.

 

Процењена вредност компоненте 1 износи 82,38 милиона евра (радови)

Процењена вредност компоненте 2 износи 74,2 милиона евра (радови)

Процењена вредност компоненте 3 износи 93,45 милиона евра (радови)

Процењена вредност компоненте 4 износи 6 милиона евра (радови)

 

 

Почетак пројекта: 

Компонента 1 -  Почетак радова се очекује у трећем кварталу 2020. године

 

Компонента 2 - Почетак радова се очекује у трећем кварталу 2021. године

 

Компонента 3 - Почетак радова се очекује у трећем кварталу 2021. године

 

Компонента 4 - Почетак радова се очекује у трећем кварталу 2020. године

 

 

Завршетак пројекта: 

Компонента 1 -  Завршетак радова се очекује у трећем кварталу 2020. године

 

Компонента 2 - Завршетак радова се очекује у трећем кварталу 2023. године

 

Компонента 3 - Завршетак радова се очекује у четвртом кварталу 2023. године

 

Компонента 4 - Завршетак радова се очекује у четвртом кварталу 2023. године

 

 

 

Извор финансирања: 

Пројекат се финансира из зајма Европске инвестиционе банке у вредности од 134 милиона евра и бесповратних средстава у износу од 73,04 милиона евра прибављених од стране Инвестиционог оквира за Западни Балкан.

Опис пројекта: 

Реализација овог пројекта ће обухватити четири компоненте: компоненту 1 - грађевинска реконструкција са припремом за електрификацију за деоницу пруге Сићево-Станичење-Димитровград (80 км), компонента 2 - изградња једноколосечне трасе обилазне пруге око града Ниша за путнички и теретни саобраћај (22 км), компонента 3 - електрификација и опремање пруге сигнално-сигурносним (СС) и телефонско-телекомуникационим (ТТ) уређајима од Ниша до Димитровграда (86 км) и компонента 4 - услуге пројектовања, надзор над радовима које изводе трећа лица и подршка активностима у вези са пројектом. Укупна вредност овог пројекта износи 268,28 милиона евра. Средства неопходна за инвестирање обезбеђена су кроз три извора финансирања. Финансијским уговором са Европском инвестиционом банком обезбеђен је кредит од 134 милиона евра, док 73,04 милиона евра представљају бесповратна средства ЕУ обезбеђена кроз механизам Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WБИФ). Преостала вредност средстава у износу од 61,24 милиона евра финансираће се из буџета Републике Србије. Финансијски уговори и два споразума о бесповратним средствима потписани су 31. 1. 2018. године. Аплицирано је из WБИФ за инвестициони грант за изградњу обилазне пруге око града Ниша, вредност гранта 34.410.260 ЕУР (када средства буду одобрена смањиће се учешће из буџета РС).