You are here

Унапређење хардвера и софтвера FAMUS TopSky-ATC система са проширењем система, корак 1, фаза 2

Носилац пројекта: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо

Назив пројекта: 

Унапређење хардвера и софтвера FAMUS TopSky-ATC система са проширењем система, корак 1, фаза 2

Инвеститор: 

SMATSA доо

Извођач: 

Thales LAS France SAS

Надзор: 

Надзор над реализацијом уговора врши инвеститор

Пројектант: 

Инвестиционо-техничку документацију неопходну за реализацију пројекта израђује SMATSA доо.

Значај пројекта: 

Аутоматизација процеса рада, поузданост и интероперабиност система, повећање капацитета, уз унапређење нивоа безбедности у пружању услуга ваздушног саобраћаја

Статус пројекта: 

Пројекат се реализује у три фазе. Прва фаза пројекта тзв. Step 1.2.1 је завршена и систем је у оперативном раду од 15. 5. 2019. године. У току су координација и реализација активности за фазу Step 1.2.2 пројекта на привременој локацији - Технички центар контроле летења, пошто анекс зграде ЦКЛ са торњем није доступан за инсталацију и интеграцију тест система и симулатора према плану. Трећа фаза пројекта тзв, Step 1.2.3 предвиђа инсталацију торањске конзоле и опреме у новом торњу АКЛ Београд.

Вредност инвестиције: 

17.032.299 евра

Почетак пројекта: 

јануар 2018. године

Завршетак пројекта: 

децембар 2020. године

Извор финансирања: 

Кредитно задуживање - EBRD

Опис пројекта: 

TopSky-ATC системи (радни, тест и симулатор) се унапређују и прилагођавају новој хардверској платформи, уз замену застарелог оперативног система, који

произвођач више не подржава, уз  унапређење софтверског алата за пружање услуга контроле летења и проширење система на локације аеродромских контрола летења Ниш, Краљево и Батајница.

Степен физичке реализације: 

85%

Степен финансијске реализације: 

85%