You are here

Јавне консултације за пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа републике србије (п174251) – еколошки и друштвени оквир

Сагласно
Еколошком и друштвеном oквиру Светске банке (ЕСФ) и
Еколошком и друштвеном стандарду 10 (ЕСС10)
Република Србија
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
позива на
ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ
јавност, органе и организације заинтересоване за
ОКВИР УПРАВЉАЊА УТИЦАЈИМА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ДРУШТВО (ЕСМФ)
ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА НА НИВОУ ПРОЈЕКТА (СЕП)
ПРАВИЛНИК О РАДУ НА ПРОЈЕКТУ (ЛМП)
ОКВИР ПОЛИТИКЕ РАСЕЉАВАЊА (РПФ)
за
ПРОЈЕКАТ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ЈАЧАЊА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (P174251)
Jавна презентација предметних докумената ће се одржати дана 25.11.2021. године, са почетком у 12,00 часова путем Zoom платформе користећи следећи линк, ID и шифру:
https://worldbankgroup.zoom.us/j/96254098312?pwd=dU5IYTVwS1NoVU9MdThtR0Y...
Meeting ID: 962 5409 8312
Passcode: 1mTZ1Tb.eH
Увид у предметне документе могућ је:
- у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, улица Краља Милутина 10а, Београд, сваког радног дана од 11 до 13 часова у року од 14 дана од дана објављивања овог обавештења, и
- на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре https://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/javne-rasprave.
Питања, примедбе и мишљења могу се доставити најкасније до 3. децембра 2021. године писаним путем на адресу:
Министарствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, Београд, односно путем електронске поште на адресу zelena.infrastruktura@mgsi.gov.rs.

Коначне верзије докумената су испод. У документима LMP и RPF није било измена.