You are here

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о безбедности у железничком саобраћају

У поступку припреме Нацрта закона о безбедности у железничком саобраћају, којим се поред осталог спроводи даљи поступак усклађивања са правним тековинама Европске уније, односно Директивом Европског Парламента и Савета о безбедности у железничком саобраћају у оквиру Заједнице бр. 2016/798 о безбедности у железничком саобраћају од 26. маја 2016. године и  врши решавање проблема који су уочени током примене тренутно важећег закона,  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи јавну расправу о Нацрту закона безбедности у железничком саобраћају, коју је одредио Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, 22. фебруара 2023. године.

 

Јавна расправа о Нацрту закона спровешће се у периоду од 27. фебруара до 20. марта 2023. године.

 

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, јавних служби, привредни субјекти, стручна јавност и други заинтересовани учесници.

Текст Нацрта закона биће постављен на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – www.mgsi.gov.rs и на порталу е-управе.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на адресу Немањина 22-26, Београд или електронским путем на имејл адресу: sektor.zeleznice@mgsi.gov.rs.