You are here

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају

 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обавештава јавност да ће у периоду од 1. до 20. септембра 2023. године, спроводити јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају („Службени гласник РСˮ, бр. 87/11 и 66/15), у даљем тексту: Нацрт закона). Mинистарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, позива државне органе, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се у оквиру јавне расправе упознају са текстом Нацрта закона и дају своје примедбе, предлоге и сугестије. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре путем електронске поште на имејл адресу: vazdusni.saobracaj @mgsi.gov.rs или поштом на адресу Министарство грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, са напоменом: „За Нацрт закона о изменама и допунама Закона о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају.