You are here

ЈН 39/2018 - Услуге надзорног органа који ће вршити стручни надзор над извођењем радова на изградњи београдске обилазнице на аутопуту Е70/75, деоница: Мост преко реке Саве код Остружнице – Бубањ Поток (сектори 4, 5 и 6)