You are here

Државни секретари, помоћници, секретар министарства и посебни саветници

Државни секретари

Александра Дамњановић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођена је 1961. године у Обреновцу. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду.

Милана Ракић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођена је 1954. у Краљеву где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је 1977. на Правном факултету Универзитета у Београду, са просечном оценом 9,03.

 

Од 1980. до 1987. обављала је функцију судије општинског суда у грађанској материји.

 

Емеше Лалић Урбан

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођена 1975. године у Сенти.

 

Биљана Вуксановић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Биљана Вуксановић, дипл. грађ. инж.

 

Рођена 1957.године.Основну школу и Трећу београдску гимназију завршила у Београду.

Дипломирала на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, смер путеви и железнице 1982. године.

 

ЕНЕС БУХИЋ

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођен је 1992. године у Новом Пазару где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је на државном Грађевинском факултету, Акдениз Универзитетa у Турској.

 

Биљана Поповић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођена је 1972. године у Београду, дипломирани економиста.

 

Од 2016. до 2020. године обављала је функцију државног секретара у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, у два мандата.