You are here

РАЗВОЈ РЕЧНЕ ТРАНСПОРТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

 

 

У периоду од 2015. до 2019. године, МГСИ је приступило планирању развоја водног саобраћаја на системски начин.

Усвојена је Стратегија развоја водног саобраћаја Републике Србије за период од 2015. до 2025. године, са Акционим планом.

Стратегијом је дефинисана је листа најважнијих инвестиција, и то:

  • у српске луке отклањање свих критичних сектора за пловидбу на мрежи пловних путева
  • даље унапређење интелигентних транспортних система на водним путевима

Укупна вредност приоритених пројеката, у делу чије је финансирање обавеза Републике Србије, износи 336 милиона евра. Када се претходно наведеној вредности улагања Републике Србије додају планирана улагања будућих лучких концесионара, укупна вредност пројеката из области водног транспорта износи 474 милиона евра. 

У обезбеђивању потребних финансијских средстава, МГСИ је успоставио стратешку сарадњу са Европском инвестиционом банком (ЕИБ) са којом је Република Србија закључила Финансијски уговора за развој речне транспортне инфраструктуре у износу од 100 милиона евра. У току су преговори са ЕИБ за закључивање додатног Оквирног зајма за развој лучке инфраструктуре у Републици Србији у износу од 90 милиона евра. Преостала потребна финансијска средства обезбеђена су или ће бити обезбеђена кроз комбинацију буџетских средстава и грантова Connecting Europe Facility Фонда и WBIF-а.