You are here

Одељење за просторно планирање

У Одељењу за просторно планирање обављају се послови који се односе на: припрему, координацију и праћење израде Просторног плана Републике Србије и програма имплементације Просторног плана Републике Србије, регионалних просторних планова и програма имплементације регионалних просторних планова; пружање стручне помоћи и припремање извода из Просторног плана Републике Србије, регионалних просторних планова, за потребе израде просторних планова јединица локалне самоуправе стручну контролу Просторног плана Републике Србије, регионалних просторних планова, као и послови који се односе на рани јавни увид и јавни увид у Просторни план Републике Србије и регионалне просторне планове. У Одељењу за просторно планирање обављају се стручно – аналитички, нормативни и управни послови који се односе на припрему, координацију и праћење израде просторних планова подручја посебне намене; пружање стручне помоћи и припремање извода из просторних планова подручја посебне намене, за потребе израде просторних планова јединица локалне самоуправе; стручна контрола просторних планова подручја посебне намене, послови који се односе на рани јавни увид и јавни увид у просторне планове подручја посебне намене и контроле усклађености планских докумената. У одељењу за просторно планирање се обављају послови  као и други послови из делокруга Одељења.

 

У Одељењу за просторно планирање образују се: