You are here

Државни секретари, помоћници, секратар министарства и посебни саветници

Државни секретари

Александра Дамњановић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођена је 1961. године у Обреновцу. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду.

Емеше Лалић Урбан

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођена 1975. године у Сенти. Дипломирала на Грађевинском факултету у Суботици - смер Конструкције. Има положен државни стручни испит и испит за инспектора.

 

Владимир Џамић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Владимир Џамић је рођен 1984. године у Краљеву. Гимназију у Врњачкој Бањи завршио је као ученик генерације у области друштвених наука.

Исидора Бурић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођена је 1985. године у Београду. Дипломирала на Правном факултету Универзитета Унион у Београду.

Драган Стевановић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић је рођен у Сурдулици 1973. године.

Основну и средњу школу завршио је у Новом Травнику у Босни и Херцеговини, а Вишу школу за пословне секретаре и менаџмент у Сремским Карловцима где стиче звање економиста – оперативни менаџер.

Михајло Мишић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођен 1961. године у Београду, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао на Грађевинском факултету универзитета у Београду, Одсек путеви и железнице.

Стручни испит положио 1993. године.

Горан Кањевац

Државни секретар

Рођен је 15. децембра 1962. године у Сјеници. Дипломирао је на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, где је стекао звање дипломираног саобраћајног инжeњера.

Секретар министарства

Војкан Томић

ВД СЕКРЕТАРА МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Рођен 1972. године у Крушевцу.Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду, са положеним Правосудним испитом.У два мандата биран за посланика у Народној скупштини Републике Србије (2001-2002. и 2004 – 2007. године).Од 2007. до 2017.

Помоћници министра

Ђорђе Милић

ПОМОЋНИК МИНИСТРА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ

Рођен у Београду 2. маја 1970. године.

 

Анита Димоски

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ И ИНТЕРМОДАЛНИ ТРАНСПОРТ

Рођена је 1968. године. Дипломирала је на Саобраћајном факултету смер железнички саобраћај 1990. године, а на истом факултету дипломирала је и на ПТТ смеру 1991. године.

Предраг Петровић

ПОМОЋНИК МИНИСТРА - СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ И ОЗАКОЊЕЊА

Рођен 27.07.1979. године у Београду.

Миломир Ђуровић

ПОМОЋНИК МИНИСТРА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Рођен 10.01.1962.године у Краљеву, где је завршио основну школу и гимназију.Дипломирао је на Факултету за интернационални менаџмент у Београду 2000. године.У периоду од 2017. до 2022. године радио као Подсекретар Секретаријата за финансије Градске управе Града Београда.

Верица Јечменица

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ

Дипломирала на Рударско геолошком факултету Универзитета у Београду. Професионалну каријеру започела је у Нафтној индустрији Србије 2008. године, где је обављала послове на менаџерским и руководећим позицијама у различитим организационим деловима.

Душан Радоњић

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА СЕКТОРА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, СТАМБЕНУ И АРХИТЕКТОНСКУ ПОЛИТИКУ, ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПРОИЗВОДЕ

Рођен 1985. године у Београду. Дипломирао је на Факултету политичких наука, смер Студије међународних односа и са дипломским радом на тему: „Развој заједничке безбедносне и одбрамбене политике ЕУ“.

Иван Дивац

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Рођен 28.07.1981. године у Пријепољу.

Завршио средњу школу унутрашњих послова у Сремској Каменици и Полицијску академију у Београду.

Након завршетка академије од 2005. до 2008. године радио у ПУ Ужице и ПУ Пријепоље као помоћник командира.

Тања Поповић

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Тања Поповић рођена је 1987. године у Лозници. Гимназију и факултет завршава у Београду где стиче звање дипломираног новинара. Професионалну каријеру започиње 2010.

Мирослав Алемпић

ВД ПОМOЋНИКА МИНИСТРА ЗА ДРУМСКИ ТРАНСПОРТ, ПУТЕВЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Мирослав Алемпић је рођен 1970 године, дипломирао је на Саобраћајном факултет у Београду као студент генерације. Професионалну каријеру је започео као сарадник на Саобраћајном факалтету.

Aleksandar Banjac

Александар Бањац

ПОМОЋНИК МИНИСТРА ЗА ВОДНИ САОБРАЋАЈ И БЕЗБЕДНОСТ ПЛОВИДБЕ

Рођен 24.08.1980. године у Београду где је завршио основну и средњу Економску школу.

Дипломирао 2006. године на Универзитету “Браћа Карић” Факултет за трговину и банкарство.